inici   index   meteoclimatic.atmos.cat   hostalets   esmuc   fotos esfèriques   teclats   malanquilla   campanes   bicicleta   colomina   voltforum    
 CEST dimecres 4 d'octubre 2023  
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques
Pluviòmetres
Vent
Resums | Arxiu
Partícules en suspensió
Llamps
Radiació UV
Metadades / metadata
Atmos/Meteoclimatic
Utilitats
Antigalles
     
Enviament directe a atmos.cat / Meteoclimatic des de la consola via WiFi
(Ecowitt, Fine Offset, Misol, Froggit, FanJu, Sainlogic, Waldbeck, Huygens, Ventus, Watson...)
 
Alternativa: http://wiki.meteoclimatic.net/wiki/Programas_de_adquisici%C3%B3n_de_datos
 
Sistemes i protocols d'enviament: Fine Offset & clones (Ecowitt, Fine Offset, Misol, Froggit, FanJu, Sainlogic, Waldbeck, Huygens, Ventus, Watson...) protocol ecowitt / protocol wunderground,
Bresser / Ecowitt WS6006 / Holfuy / Froggit HP1000SE / Wunderground
Davis: [{Weatherlink IP / Weatherlink Live WLL (+ Airlink)} -> {WLIP vs WLL}] / WifiLogger
Estacions que han enviat dades els últims 30 dies.
estel.jpg = datalogger amb recuperació automàtica / estelverd.jpg = datalogger amb recuperació parcial / resta sense recuperació
 
sistema.pl
http://www.atmos.cat/loc?latitud=41.837551&longitud=1.537796
temperatura totes
mapa de temperatura totes
temperatura totes / pluja / pluja anual / vent / t. màxima / t. mínima / vent màxim
totes / wlip / fine offset p. wu / fine offset p. ew / wunderground / WLL API V2

-10 ºC -5 ºC 0 ºC 5 ºC 10 ºC 15 ºC 20 ºC 25 ºC 30 ºC 35 ºC 40 ºC 45 ºC 50 ºC


Fine Offset p. ecowitt
ESCAT1700000017430A.gifps1 ESAND2300000023002B.gifps2 ESMAD2800000028794E.gifps3 ESAND2100000021830A.gifps4 ESAND1100000011360B.gifps5 ESIBA0700000307712A.gifps6 ESCAT1700000017644A.gifps7 ESMAD2800000028005A.gifps8 ESMUR3000000030811A.gifps9 ps10 ESCAT0800000008850C.gifps11 ps12 ESIBA0700000107100Y.gifps13 ps14 ESAND2100000021730F.gifps15 ESCYL3700000037193A.gifps16 ESAND2300000023600B.gifps17 ESMAD2800000028250A.gifps18 ESCYL4000000040164A.gifps19 ps20 ESEXT1000000010136A.gifps21 ESIBA0700000107100F.gifps22 ESCAT0800000008197B.gifps23 ESAND2100000021003A.gifps24 ps25 ESMAD2800000028729C.gifps26 ESAND1400000014960B.gifps27 ESMAD2800000028052A.gifps28 ESCTB3900000039001A.gifps29 ESCYL0900000009216A.gifps30 ESAND4100000041600D.gifps31 ESEXT0600000006620A.gifps32 ESICA3800000238710B.gifps33 ESCLM1900000019239A.gifps34 ESCLM1300000013200C.gifps35 ESCAT4300000043700C.gifps36 ESAND1400000014460A.gifps37 ESCAT0800000008250B.gifps38 ps39 ESCLM1900000019188A.gifps40 ESCYL4900000049318A.gifps41 ESCLM1600000016152E.gifps42 ESAND0400000004728A.gifps43 ESCLM1600000016522A.gifps44 ps45 ESCYL2400000024280B.gifps46 ESCYL0500000005004A.gifps47 ESCYL3400000034829A.gifps48 ESIBA0700000307712C.gifps49 ESARA5000000050007A.gifps50 ps51 ESAND2100000021620C.gifps52 ESCAT0800000008510D.gifps53 ESCLM1900000019287A.gifps54 ESCAT4300000043773C.gifps55 ESMUR3000000030800B.gifps56 ESAND1100000011178A.gifps57 ESIBA0700000107100Z.gifps58 ESAND2300000023120A.gifps59 ESAND2100000021110C.gifps60 ESAND2900000029300B.gifps61 ESCYL0500000005122A.gifps62 ESIBA0700000107510C.gifps63 ESMAD2800000028120C.gifps64 ESCAT0800000008798B.gifps65 ESARA5000000050481A.gifps66 ESPVA0300000003293A.gifps67 ESCAT2500000025518B.gifps68 ESAND2300000023400D.gifps69 ESCAT2500000025730C.gifps70 ESCAT0800000008758A.gifps71 ESMUR3000000030012A.gifps72 ps73 ESAND4100000041820A.gifps74 ESPVA4600000046167A.gifps75 ESAND1800000018680A.gifps76 ESCAT0800000008849E.gifps77 ps78 ps79 ESIBA0700000107500A.gifps80 ESCYL0500000005540A.gifps81 ESCAT2500000025518E.gifps82 ESCAT0800000008397A.gifps83 ESCLM0200000002153B.gifps84 ESAND1400000014011B.gifps85 ESAND2100000021007A.gifps86 ESCLM1900000019163A.gifps87 ESPVA0300000003780H.gifps88 ESICA3500000335509A.gifps89 ps90 CHBAL0400000004437A.gifps91 ESARA2200000022132A.gifps92 ESCYL4000000040217A.gifps93 ESAND0400000004880B.gifps94 ESAND2300000023008C.gifps95 ESAND2300000023170A.gifps96 ESGAL3600000036516B.gifps97 ESEXT1000000010400B.gifps98 ESCAT0800000008540C.gifps99 ESMUR3000000030710A.gifps100 ESEXT1000000010004A.gifps101 ps102 ESCLM1600000016647A.gifps103 ESCAT4300000043360B.gifps104 ps105 ESAND1800000018003C.gifps106 ESAND1400000014001A.gifps107 ESCAT2500000025287B.gifps108 ESCYL0500000005004B.gifps109 ESIBA0700000107100J.gifps110 ESAND2300000023700C.gifps111 ESAND5100000051001A.gifps112 ESEXT1000000010120B.gifps113 ESCYL2400000024232A.gifps114 ESAND1400000014740A.gifps115 ESCYL0900000009195B.gifps116 ESCAT2500000025518G.gifps117 ESAND2300000023700B.gifps118 ps119 ESMAD2800000028923C.gifps120 ESARA4400000044121A.gifps121 ESIBA0700000107100W.gifps122 ESEXT1000000010004C.gifps123 ESMAD2800000028222A.gifps124 ESEXT1000000010900A.gifps125 ps126 ESAND1400000014350A.gifps127 ESCYL0900000009510A.gifps128 ESIBA0700000107100U.gifps129 ESIBA0700000107100O.gifps130 ESCYL2400000024420B.gifps131 ESCAT0800000008391C.gifps132 ESCTB3900000039318A.gifps133 ESIBA0700000107100C.gifps134 ESCAT0800000008510A.gifps135 ESCAT0800000008610A.gifps136 ESAND2900000029680C.gifps137 ESAND2100000021710A.gifps138 ps139 ESCYL0500000005005A.gifps140 ESEXT1000000010910A.gifps141 ps142 ESAND2100000021004C.gifps143 ESCLM1600000016410A.gifps144 ESCAT4300000043783A.gifps145 ESIBA0700000107100R.gifps146 ESPVA4600000046291B.gifps147 ESCAT0800000008009B.gifps148 ESCAT1700000017539B.gifps149 PTCEN1000000006430A.gifps150 ESMUR3000000030310E.gifps151 ESMUR3000000030834A.gifps152 ESCLM0200000002270B.gifps153 ESCAT0800000008002A.gifps154 ESMAD2800000028792A.gifps155 ESCAT2500000025518D.gifps156 ESAND0400000004120A.gifps157 ESEXT1000000010371A.gifps158 ps159 ESMUR3000000030310C.gifps160 ESIBA0700000107100V.gifps161 ESCYL2400000024153A.gifps162 ESCAT2500000025137A.gifps163 ESEXT0600000006100B.gifps164 ESAND2900000029730A.gifps165 ESAND2900000029650C.gifps166 ESAND4100000041300A.gifps167 ESIBA0700000107100L.gifps168 ESEXT1000000010400A.gifps169 ESCLM4500000045800A.gifps170 ESARA5000000050409A.gifps171 ESCAT0800000008338B.gifps172 ESEXT1000000010251A.gifps173 ESAST3300000033581A.gifps174 ps175 ESAND1400000014029A.gifps176 ESAND2100000021620B.gifps177 ESAND2100000021130B.gifps178 ps179 ESCAT2500000025284G.gifps180 ESAND2100000021431A.gifps181 ESCAT0800000008759A.gifps182 ESIBA0700000107100X.gifps183 ESAND1100000011130E.gifps184 ESAND4100000041500A.gifps185 ESGAL3600000036516A.gifps186 ESARA4400000044114B.gifps187
FineOffset p. wunderground / Bresser / Wifilogger
PTSUR0800000007170A.gifps188 ESCYL0500000005115A.gifps189 ESMUR3000000030351A.gifps190 ESPVA4600000046175B.gifps191 ESCAT0800000008030I.gifps192 ESMUR3000000030366A.gifps193 ESPVA4600000046022B.gifps194 ESCAT0800000008030C.gifps195 ESCAT4300000043205A.gifps196 ESMAD2800000028440B.gifps197 ESMUR3000000030310D.gifps198 ESCAT0800000008740E.gifps199 ESMAD2800000028691A.gifps200 ESAND0400000004760A.gifps201 ESPVA0300000003690F.gifps202 ESAST3300000033111A.gifps203 ESLRI2600000026160A.gifps204 ESPVA0300000003314B.gifps205 ESCLM4500000045100B.gifps206 ESAND4100000041820A.gifps207 ESCLM0200000002212A.gifps208 ESARA5000000050315A.gifps209 ESNAF3100000031592A.gifps210 ESCLM1600000016639A.gifps211 ESAST3300000033500A.gifps212 ESARA5000000050300B.gifps213 ESAST3300000033684B.gifps214 ESPVA4600000046022A.gifps215 ESPVA0300000003300D.gifps216 ESAND1400000014005A.gifps217 ESPVA0300000003590B.gifps218 ESMUR3000000030400C.gifps219 ESCTB3900000039720A.gifps220 ESCLM1300000013326A.gifps221 ESAND2900000029491A.gifps222 ESAND2300000023200B.gifps223 ESCAT0800000008629A.gifps224 ESCAT0800000008470D.gifps225 ESCAT0800000008191E.gifps226 ESCYL0900000009196B.gifps227 ESPVA0300000003390A.gifps228 ESPVA0300000003312A.gifps229 ESAND4100000041011B.gifps230 ESCLM0200000002247A.gifps231 ESCAT0800000008100A.gifps232 ESMAD2800000028922A.gifps233 ESEXT1000000010310B.gifps234 ESCYL0900000009587C.gifps235 ESPVA0300000003720A.gifps236 ESMAD2800000028794C.gifps237 ESAND2300000023320B.gifps238 ESPVA0300000003750D.gifps239 ESPVA1200000012360A.gifps240 ESCAT1700000017121A.gifps241 ESCAT2500000025412A.gifps242 ESCAT0800000008014G.gifps243 ESCAT0800000008737B.gifps244 ESEXT0600000006002A.gifps245 ESPVA1200000012580B.gifps246 ESCLM4500000045200A.gifps247 ESPVA4600000046758B.gifps248 ESCYL4700000047013A.gifps249 ESMAD2800000028935B.gifps250 ESMUR3000000030396A.gifps251 ESAND2900000029018B.gifps252 ESARA4400000044111A.gifps253 ESAND2100000021005A.gifps254 ESCYL0900000009268A.gifps255 ESCAT2500000025440A.gifps256 ESAND1100000011203A.gifps257 ESMAD2800000028214B.gifps258 ESPVA0300000003688B.gifps259 ESCAT2500000025450A.gifps260 ESPVA0300000003300E.gifps261 ESARA4400000044126A.gifps262 ESAND5100000051002A.gifps263 ESMUR3000000030890A.gifps264 ESCYL0500000005250B.gifps265 ESARA2200000022461B.gifps266 ESCAT2500000025690A.gifps267 ESNAF3100000031191A.gifps268 ESAND2300000023590A.gifps269 ESNAF3100000031690A.gifps270 ESNAF3100000031691A.gifps271 ESAND1400000014550C.gifps272 ESPVA0300000003812B.gifps273 ESCAT0800000008349B.gifps274 ESCAT0800000008191F.gifps275 ESEXT1000000010390A.gifps276 ESPVA4600000046880E.gifps277 ESAND4100000041620A.gifps278 ESPVA4600000046620A.gifps279 ESAND1100000011130C.gifps280 ESNAF3100000031696A.gifps281 ESICA3500000135219A.gifps282 ESMAD2800000028942B.gifps283 ESAND2300000023140A.gifps284 ESCAT2500000025712A.gifps285 ESMUR3000000030550A.gifps286 ESAND2100000021620A.gifps287 ESAND1800000018568A.gifps288 ESCAT2500000025177C.gifps289 ESARA5000000050374A.gifps290 ESAND2300000023130B.gifps291 ESAND1100000011600B.gifps292 ESCAT0800000008692A.gifps293 ESCLM1300000013700A.gifps294 ESIBA0700000107140A.gifps295 EsAND2900000029491A.gifps296 ESCAT0800000008777A.gifps297 ESMAD2800000028180A.gifps298 ESCLM1600000016152A.gifps299 ESMAD2800000028739A.gifps300 ESAND4100000041807A.gifps301 ESCAT1700000017251A.gifps302 ESAND2300000023470A.gifps303 ESMAD2800000028710A.gifps304 ESICA3500000335500C.gifps305 ESARA2200000022367A.gifps306 ESCYL4700000047009A.gifps307 ESCAT0800000008250A.gifps308 ESMUR3000000030800D.gifps309 ESAND2100000021800B.gifps310 ESCAT0800000008130A.gifps311 ESMAD2800000028760B.gifps312 ESAND2300000023400A.gifps313 ESAND2100000021610A.gifps314 ESAND2300000023440B.gifps315 ESIBA0700000107100B.gifps316 ESCLM1300000013700B.gifps317 ESNAF3100000031004A.gifps318 ESNAF3100000031009A.gifps319 ESAND4100000041710A.gifps320 ESMAD2800000028737A.gifps321 ESCAT2500000025600C.gifps322 ESMUR3000000030360A.gifps323 ESCYL0900000009566B.gifps324 ESPVA0300000003191A.gifps325 ESPVA0300000003111B.gifps326 ESNAF3100000031698A.gifps327 ESAND1800000018830B.gifps328 ESIBA0700000107510A.gifps329 ESEXT1000000010001D.gifps330 ESAND2100000021500C.gifps331 ESCAT0800000008319B.gifps332 ESCYL0500000005229B.gifps333 ESIBA0700000307711A.gifps334 ESCAT1700000017467A.gifps335 ESPVA0300000003159A.gifps336 ESCLM1900000019412B.gifps337 ESPVA0300000003191B.gifps338 ESAND2100000021510A.gifps339 ESAND1100000011550A.gifps340 ESAND2300000023160B.gifps341 ESAND2300000023680B.gifps342 ESCAT4300000043880C.gifps343 ESMUR3000000030393B.gifps344 ESMAD2800000028380A.gifps345 ESCAT2500000025654B.gifps346 ESCAT0800000008198B.gifps347 ESMAD2800000018191A.gifps348 ESPVA0300000003206B.gifps349 ESAND2100000021730E.gifps350 ESCAT2500000025140A.gifps351 ESEXT0600000006378A.gifps352 ESARA2200000022131A.gifps353 ESAND2900000029620A.gifps354 ESAND1800000018192B.gifps355 ESPVA4600000046900C.gifps356 ESAND0400000004270A.gifps357 ESMAD2800000028864A.gifps358 ESAST3300000033011A.gifps359 ESCAT0800000008304E.gifps360 ESAND1800000018830C.gifps361 ESAST3300000033826A.gifps362 ESCAT0800000008304D.gifps363 ESMAD2800000028830A.gifps364 ESEXT0600000006420A.gifps365 ESCYL2400000024869A.gifps366 ESCAT1700000017230A.gifps367 ESARA4400000044126B.gifps368 ESAST3300000033811A.gifps369 ESMAD2800000028923B.gifps370 ESPVA4600000046740A.gifps371 ESAST3300000033008B.gifps372 ESAND2300000023150C.gifps373 ESCAT0800000008720C.gifps374 ESCAT1700000017484A.gifps375 ESAST3300000033687B.gifps376 ESEXT0600000006650C.gifps377 ESCAT2500000025289A.gifps378 ESCYL3700000037510A.gifps379 ESEUS2000000020013A.gifps380 ESAND1400000014610B.gifps381 ESNAF3100000031416A.gifps382 ESAND2100000021120A.gifps383 ESCAT0800000008840A.gifps384 ESCYL4900000049562A.gifps385 ESEXT1000000010374B.gifps386 ESMAD2800000028945A.gifps387 ESPVA0300000003700V.gifps388 ESARA2200000022586A.gifps389 ESCYL0900000009347A.gifps390 ESCYL0900000009227A.gifps391 ESAND2100000021002A.gifps392 ESARA4400000044191B.gifps393 ESPVA0300000003802A.gifps394 ESPVA4600000046910B.gifps395 ESAND2900000029109A.gifps396 ESCAT4300000043850C.gifps397 ESCYL4000000040590A.gifps398 ESMUR3000000030739C.gifps399 ESARA4400000004651A.gifps400 ESCAT0800000008034B.gifps401 ESAND2300000002440A.gifps402 ESAST3300000033557B.gifps403 ESCAT4300000043330E.gifps404 ESMAD2800000028806C.gifps405 ESAND1400000014029B.gifps406 ESGAL1500000015510A.gifps407 ESPVA0300000003801A.gifps408 ESEXT1000000010459B.gifps409 ESARA4400000044533A.gifps410 ESAND1800000018200C.gifps411 ESCAT1700000017300A.gifps412 ESCYL3700000037171A.gifps413 ESCYL3700000037216A.gifps414 ESEUS2000000020016A.gifps415 ESPVA0300000003100C.gifps416 ESPVA4600000046370B.gifps417 ESCYL0900000009441A.gifps418 ESMAD2800000028806D.gifps419 ESPVA0300000003300F.gifps420 ESCYL0500000005191B.gifps421 ESICA3800000138355A.gifps422 ESCTB3900000039507A.gifps423 ESARA4400000044312A.gifps424 ESCAT4300000043201C.gifps425 ESPVA0300000003420B.gifps426 ESIBA0700000107100D.gifps427 ESIBA0700000107100E.gifps428 ESNAF3100000031714A.gifps429 ESIBA0700000107100G.gifps430 ESAND2100000021005B.gifps431 ESNAF3100000031877A.gifps432 ESCAT4300000043713B.gifps433 ESNAF3100000031418C.gifps434 ESCAT1700000017130E.gifps435 ESCAT0800000008183B.gifps436 ESARA4400000044113A.gifps437 ESARA2200000022533A.gifps438 ESCAT0800000008420A.gifps439 ESCYL0900000009585A.gifps440 ESNAF3100000031800A.gifps441 ESMAD2800000028160B.gifps442 ESIBA0700000107100H.gifps443 ESAND2300000023290B.gifps444 ESCYL0900000009145A.gifps445 ESNAF3100000031014B.gifps446 ESMAD2800000028150A.gifps447 ESNAF3100000031177A.gifps448 ESNAF3100000031879A.gifps449 ESAND1400000014550A.gifps450 ESAND2300000023400C.gifps451 ESCLM4500000045519A.gifps452 ESGAL3600000036214A.gifps453 ESCLM1600000016660B.gifps454 ESNAF3100000031830A.gifps455 ESGAL1500000001539A.gifps456 ESIBA0700000107100K.gifps457 ESARA4400000044380A.gifps458 ESMAD2800000028729B.gifps459 ESEXT0600000006010C.gifps460 ESARA4400000044112A.gifps461 ESMAD2800000028413A.gifps462 ESAND2300000023380A.gifps463 ESAND2100000021450B.gifps464 ESIBA0700000107518A.gifps465 ESAND2900000029631A.gifps466 ESARA2200000022558A.gifps467 ESNAF3100000031638A.gifps468 ESCYL0900000009199A.gifps469 ESIBA0700000107100N.gifps470 ESARA4400000044191C.gifps471 ESICA3500000135004A.gifps472 ESCAT0800000008629C.gifps473 ESIBA0700000107100P.gifps474 ESPVA1200000012006A.gifps475 ESIBA0700000107589A.gifps476 ESCLM1600000016316A.gifps477 ESNAF3100000031192A.gifps478 ESCAT0800000008206F.gifps479 ESAND2100000021400A.gifps480 ESIBA0700000307702E.gifps481 ESCYL0900000009589A.gifps482 ESCLM1600000016200A.gifps483 ESCAT0800000008757A.gifps484 ESNAF3100000031829D.gifps485 ESCTB3900000039691A.gifps486 ESCAT0800000008170B.gifps487 ESARA5000000050800A.gifps488 ESAND2100000021810B.gifps489 ESCAT1700000017401B.gifps490 ESIBA0700000107120A.gifps491 ESAND4100000041380A.gifps492 ESAND4100000041610B.gifps493 ESPVA0300000003680A.gifps494 ESNAF3100000031195B.gifps495 ESCAT1700000017462C.gifps496 ESCAT0800000008635A.gifps497 ESAND2300000023140B.gifps498 ESCAT0800000008519C.gifps499 ESCLM1600000016317G.gifps500 ESCYL3700000037003A.gifps501 ESAND4100000041219B.gifps502 ESCAT1700000017200H.gifps503 ESLRI2600000026215A.gifps504 ESCAT2500000025518J.gifps505 ESAND2900000029680C.gifps506 ESICA3500000135360B.gifps507
Pendents de configuració a l'estació (no s'ha rebut cap plantilla)

Desconegudes (la plantilla existeix però no es té constància de res)WL_v1 / Holfuy / WU direct
ESAND0400000004640A.gifps 508 ESAND2900000029100C.gifps509 ESAND2900000029100D.gifps510 ESAND2900000029754A.gifps511 ESAND4100000041380B.gifps512 ESAND4100000041400A.gifps513 ESAND4100000041907B.gifps 514 ESARA2200000022520D.gifps 515 ESARA5000000050012B.gifps 516 ESARA5000000050170A.gifps 517 ESAST3300000033119A.gifps 518 ESAST3300000033187A.gifps519 ESCAT0800000008035A.gifps 520 ESCAT0800000008182C.gifps 521 ESCAT0800000008232B.gifps 522 ESCAT0800000008474B.gifps 523 ESCAT0800000008540B.gifps 524 ESCAT0800000008569B.gifps525 ESCAT0800000008695C.gifps 526 ESCAT0800000008739A.gifps 527 ESCAT0800000008739C.gifps 528 ESCAT0800000008750E.gifps 529 ESCAT0800000008770B.gifps 530 ESCAT0800000008776A.gifps 531 ESCAT0800000008912A.gifps 532 ESCAT1700000017150A.gifps 533 ESCAT1700000017162C.gifps 534 ESCAT1700000017199A.gifps 535 ESCAT1700000017200E.gifps 536 ESCAT1700000017258C.gifps 537 ESCAT1700000017490E.gifps 538 ESCAT1700000017527A.gifps 539 ESCAT1700000017538B.gifps 540 ESCAT1700000017539C.gifps 541 ESCAT1700000017691A.gifps 542 ESCAT1700000017862A.gifps543 ESCAT2500000025110A.gifps 544 ESCAT2500000025430A.gifps 545 ESCAT2500000025516B.gifps 546 ESCAT2500000025591A.gifps 547 ESCAT2500000025597A.gifps 548 ESCAT2500000025597B.gifps 549 ESCAT4300000043203A.gifps 550 ESCAT4300000043205C.gifps551 ESCAT4300000043310A.gifps552 ESCAT4300000043373A.gifps 553 ESCAT4300000043427A.gifps 554 ESCAT4300000043427C.gifps555 ESCAT4300000043470A.gifps 556 ESCAT4300000043700B.gifps557 ESCAT4300000043730C.gifps 558 ESCAT4300000043790A.gifps 559 ESCAT4300000043880B.gifps 560 ESCAT4300000043894A.gifps561 ESCLM1600000016318A.gifps 562 ESCLM1600000016600B.gifps 563 ESCYL2400000024177A.gifps 564 ESEUS2000000020011A.gifps 565 ESEXT0600000006010D.gifps566 ESIBA0700000107141B.gifps 567 ESIBA0700000107300A.gifps568 ESICA3800000238007A.gifps 569 ESICA3800000238014A.gifps 570 ESICA3800000238016A.gifps 571 ESICA3800000238024A.gifps 572 ESICA3800000238033A.gifps 573 ESICA3800000238710A.gifps 574 ESICA3800000238710B.gifps 575 ESICA3800000238711A.gifps 576 ESICA3800000238730B.gifps 577 ESICA3800000238737A.gifps 578 ESMAD2800000028046C.gifps 579 ESMAD2800000028260B.gifps580 ESMAD2800000028280A.gifps581 ESMAD2800000028290C.gifps582 ESMAD2800000028722A.gifps583 ESMAD2800000028753A.gifps 584 ESMUR3000000030400B.gifps 585 ESMUR3000000030410A.gifps 586 ESMUR3000000030740A.gifps587 ESMUR3000000030850H.gifps 588 ESNAF3100000031131A.gifps589 ESNAF3100000031694A.gifps 590 ESNAF3100000031840A.gifps 591 ESPVA0300000003140B.gifps592 ESPVA0300000003150B.gifps593 ESPVA0300000003177A.gifps594 ESPVA0300000003177B.gifps595 ESPVA0300000003189B.gifps596 ESPVA0300000003311A.gifps 597 ESPVA0300000003312B.gifps598 ESPVA0300000003325A.gifps599 ESPVA0300000003390B.gifps600 ESPVA1200000012600B.gifps 601 ESPVA4600000046692A.gifps 602

WL_v2
CHBAL0800000008550A.gifps603 ESAND1400000014008A.gifps604 ESAND1400000014610A.gifps605 ESAND1800000018817B.gifps606 ESAND2300000023790A.gifps607 ESARA4400000044367C.gifps608 ESAST3300000033750A.gifps609 ESCAT0800000008297A.gifps610 ESCAT0800000008320D.gifps611 ESCAT0800000008330B.gifps612 ESCAT0800000008470G.gifps613 ESCAT0800000008474B.gifps614 ESCAT0800000008550A.gifps615 ESCAT0800000008591A.gifps616 ESCAT0800000008695G.gifps617 ESCAT0800000008777B.gifps618 ESCAT0800000008830B.gifps619 ESCAT0800000008903D.gifps620 ESCAT1700000017162A.gifps621 ESCAT2500000025177A.gifps622 ESCAT2500000025518A.gifps623 ESCAT2500000025568B.gifps624 ESCAT4300000043151C.gifps625 ESCAT4300000043716A.gifps626 ESCAT4300000043850E.gifps627 ESCYL0500000005192A.gifps628 ESCYL2400000024892A.gifps629 ESEUS2000000020269A.gifps630 ESEUS4800000048910D.gifps631 ESMAD2800000028035A.gifps632 ESMAD2800000028039B.gifps633 ESMAD2800000028500B.gifps634 ESMAD2800000028792B.gifps635 ESNAF3100000031253A.gifps636 ESNAF3100000031694B.gifps637 ESNAF3100000031810A.gifps638 ESPVA4600000046400A.gifps639 ESPVA4600000046837C.gifps640 ESCAT2500000025591A
.gifps641 ESCAT2500000025516B
.gifps642 ESCAT4300000043730C
.gifps643 ESMUR3000000030410A
.gifps644 ESCAT2500000025597B
.gifps645 ESPVA1200000012580B
.gifps646 ESCAT2500000025518J
.gifps647 ESCAT1700000017691A
.gifps648 ESCAT0800000008319C
.gifps649 ESCAT2500000025597A
.gifps650 ESCAT2500000025518A
.gifps651 ESCAT1700000017527A
.gifps652 ESCAT4300000043427A
.gifps653 ESEUS2000000020011A
.gifps654 ESCAT2500000025110A
.gifps655

 
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738757"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738757"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">

-


Web Apps
Meteo_Sant_Martí_de_Canals   Meteoclimatic_geolocalitzat
 
 
 

 
.


Connexió Wicat - l'Internet del Pallars