www.atmos.cat    
 CEWT divendres 1 de març 2024  
 
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques
Pluviòmetres
Vent
Resums | Arxiu
Partícules en suspensió
Radiació UV
Metadades / metadata
Atmos/Meteoclimatic
Utilitats
Antigalles

 
Roses carolíngies
 
Escala de Beaufort
anemòmetre mecànic
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738914"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">
anemòmetre ultrasonic
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738914"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">
PM 2.5: 6.0 µg/m3
Mitjana 24h: 7.2 µg/m3
Màxim avui: 10.0 µg/m3 a les 11:08