low energy server powered by photovoltaics - please be patient!
www.atmos.cat    
 CEWT dilluns 30 de gener 2023  
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques
Pluvios
Vent
Resums | Arxiu
Partícules en suspensió
Index UV
Llamps
Càmera
Metadades / metadata
Atmos/Meteoclimatic
Utilitats
Antigalles

 
act.:

     
PM1: 5 µg/m3, Màx.: 6 µg/m3, Mín.: 5 µg/m3
PM2.5: 11 µg/m3, Màx.: 12 µg/m3, Mín.: 9 µg/m3
PM10: 12 µg/m3, Màx.: 13 µg/m3, Mín.: 9 µg/m3

AQI: 47 , Màx.: 51 , Mín.: 38
Partícules ara: 12 µg/m3, Màx.: 13 µg/m3, Mín.: 9 µg/m3

AQI condition: good
Concentració de partícules: baixa
       
12 µg/m3
       
AQI: 47

 
ValorsDescripcióConseqüències
0 - 50Good
Bona

Air quality is satisfactory, and air pollution poses little or no risk.
La qualitat de l'aire és satisfactòria i la contaminació no suposa cap risc.
51 - 100Moderate
Moderada

Air quality is acceptable. However, there may be a risk for some people, particularly those who are unusually sensitive to air pollution.
La qualitat de l'aire és acceptable. Tanmateix, hi pot haver un risc per a algunes persones, especialment aquelles que són inusualment sensibles a la contaminació de l'aire.
101 - 150Unhealthy for Sensitive Groups
Insalubre per a persones sensibles

Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is less likely to be affected.
Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És menys probable que el públic en general es vegi afectat.
151 - 200Unhealthy
Insalubre

Some members of the general public may experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects.
Alguns membres del públic en general poden experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus per a la salut.
201 - 300Very Unhealthy
Molt insalubre

Health alert: The risk of health effects is increased for everyone.
Alerta sanitària: augmenta el risc d'efectes sobre la salut per a tothom.
+ 300Hazardous
Perillosa

Health warning of emergency conditions: everyone is more likely to be affected.
Alerta sanitària de condicions d'emergència: tothom es pot veure afectat.

 
Sensor Davis Airlink
graficaparticules_ESCAT2500000025518F.gif

Sensor Ecowitt
pm25_6539A20D5F3B9BEB72DA81B8B881DB3C.gif
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738452"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">

 
 
 
.


Connexió Wicat - l'Internet del Pallars