www.atmos.cat    
 CEST dissabte 20 de juliol 2024  

hora UTC / GMT
(Temps Universal = hora del meridià de Greenwich)

 


Hora oficial d'hivern CEWT
(coïncideix amb l'hora solar de l'Etna)

 
       
hora oficial

 


Hora oficial d'estiu CEST
(coïncideix amb l'hora solar d'Alexandria)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hores
 
París

 
Barcelona

 
Maó

 
Susterris

 
Salamanca

 
solars
 
Basel

 
Lisboa

 
Viena

 
Crevillent

 
London

 

 
Senyals de campanes

 
En algunes pàgines d'aquest web trobes algun d'aquests rellotges. L'hora que indiquen és extreta de dues informacions diferents: l'hora interna del servidor (que es sincronitza periòdicament amb les referències dels rellotges atòmics de cesi) i la de l'ordinador que s'hi connecta.
 
Les hores solars locals són les mitjanes que marcaria un rellotge de sol en cada indret, si estés ajustat de manera que marqués migdia en el moment en que el sol hi està més alt.
 
A l'obrir la pàgina, el rellotge mira quina hora porta l'ordinador en que es visualitza i la compara amb l'hora del servidor, i en calcula la diferència. L'hora que mostra és la de l'ordinador client amb la correció que hi pugui haver respecte del rellotge de referència del servidor. Això té com a conseqüencia que si, un cop oberta la pàgina, canvies l'hora de l'ordinador el rellotge farà un canvi corresponent al que hagis fet en el teu rellotge, i només es posarà a l'hora quan es torni a carregar la pàgina.
 
Si vols ajustar el rellotge del teu ordinador amb aquest, ho pots fer, però tingues cura de, un cop corregida l'hora localment, tornar a la pàgina i prémer F5 per a tornar a sincronitzar el que es mostra.
 
Tan els rellotges com les pàgines funcionen amb les versions actuals de Firefox i d'Internet Explorer, però el rellotge es veu particularment bé am el Firefox.
 
El rellotge és una adaptació del coolclock que es pot descarregar en aquesta pàgina: https://simonbaird.com/coolclock/
 

(np)