low energy server powered by photovoltaics - please be patient!
www.antiga.atmos.cat    
 CEST dimarts 30 de maig 2023  
Els set goigs de Nostra Senyora de Joan Brudieu, organista i mestre de capella a la Seu d'Urgell durant el segle XVI.
 
Reproducció virtual d'un orgue gòtic.
goigs.mp3 (clica aquí si el teu navegador no suporta html5)

En lo mon pus sou dotada
Dels set goigs, Mare de Deu,
D'altres set sou heretada
En los cels com merexeu.

Lo primer es, Verge pura,
En lo grau que possehiu;
Mes que tota creatura
Vos tal gloria sentiu.
Apres Deu la mes honrrada
Del restant sou y sereu
En los cels, com merexeu.

Lo segon, Verge benigna,
Vos ensemps ab vostre Fill
Un voler als dos consigna,
L'u de l'altre son espill.
Sou vos tan glorificada
Que sempre sou y sereu
Digna reyna coronada
En los cels, com merexeu.

Lo tercer es, Verge sancta
Que'n la cort celestial
Claredat preneu vos tanta
Qu'apres Deu no's mostra tal;
De la qual illuminada,
Mes que'l jorn del sol no pren,
Sou de tots los sancts amada
En los cels, com merexeu

Lo quart es que'us obeexen
Sancts y sanctes fent honor,
Com aquella que'us conexen
Ser mare del Salvador,
Y regina premiada,
Cap y peus del regne seu,
Y deessa coronada
En los cels, com merexeu.

Lo quint es que'us remunera
Lo senyor vostres turments,
Ab grat vostre sens espera
D'aquells dons tostemps plasents.
May se pert en vos soldada,
Qui'us serveix be'l satisfeu
Per ser tant regraciada
En los cels, com merexeu.
Lo sise es que vestida
Sou de cors glorificat,
Y estau vos molt unida
ab la sancta Trinitat.
Als seraphins exalçada
Impetrau lo que voleu,
No'us es cosa denegada
En los cels, com merexeu.

Lo sete es que sou certa
Que tals goigs may finaran,
Ni'n sereu iames deserta,
Ans per tostemps duraran.
Donchs pregau per nos, amada,
Y feu-nos amichs ab Deu,
Pus que sou tant venerada
En los cels, com merexeu.

En lo mon pus sou dotada
Dels set goigs, Mare de Deu,
D'altres set sou heretada
En los cels com merexeu.


Connexió Wicat - l'Internet del Pallars