inici   index   meteoclimatic.atmos.cat   hostalets   esmuc   fotos esfèriques   teclats   malanquilla   campanes   bicicleta   colomina   voltforum    
 CEST dissabte 23 de setembre 2023  
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques
Pluviòmetres
Vent
Resums | Arxiu
Partícules en suspensió
Llamps
Radiació UV
Metadades / metadata
Atmos/Meteoclimatic
Utilitats
Antigalles
     
Enviament directe a atmos.cat / Meteoclimatic des de la consola via WiFi
(Ecowitt, Fine Offset, Misol, Froggit, FanJu, Sainlogic, Waldbeck, Huygens, Ventus, Watson...)
 
Alternativa: http://wiki.meteoclimatic.net/wiki/Programas_de_adquisici%C3%B3n_de_datos
 
Sistemes i protocols d'enviament: Fine Offset & clones (Ecowitt, Fine Offset, Misol, Froggit, FanJu, Sainlogic, Waldbeck, Huygens, Ventus, Watson...) protocol ecowitt / protocol wunderground,
Bresser / Ecowitt WS6006 / Holfuy / Froggit HP1000SE / Wunderground
Davis: [{Weatherlink IP / Weatherlink Live WLL (+ Airlink)} -> {WLIP vs WLL}] / WifiLogger
Estacions que han enviat dades els últims 30 dies.
estel.jpg = datalogger amb recuperació automàtica / estelverd.jpg = datalogger amb recuperació parcial / resta sense recuperació
 
sistema.pl
http://www.atmos.cat/loc?latitud=41.837551&longitud=1.537796
temperatura totes
mapa de temperatura totes
temperatura totes / pluja / pluja anual / vent / t. màxima / t. mínima / vent màxim
totes / wlip / fine offset p. wu / fine offset p. ew / wunderground / WLL API V2

-10 ºC -5 ºC 0 ºC 5 ºC 10 ºC 15 ºC 20 ºC 25 ºC 30 ºC 35 ºC 40 ºC 45 ºC 50 ºC


Fine Offset p. ecowitt
ESCAT1700000017430A.gifps1 ESAND2300000023002B.gifps2 ESMAD2800000028794E.gifps3 ESAND2100000021830A.gifps4 ESAND1100000011360B.gifps5 ESIBA0700000307712A.gifps6 ESCAT1700000017644A.gifps7 ESMAD2800000028005A.gifps8 ESMUR3000000030811A.gifps9 ps10 ESCAT0800000008850C.gifps11 ps12 ESIBA0700000107100Y.gifps13 ps14 ESAND2100000021730F.gifps15 ESCYL3700000037193A.gifps16 ESAND2300000023600B.gifps17 ESMAD2800000028250A.gifps18 ESCYL4000000040164A.gifps19 ps20 ESEXT1000000010136A.gifps21 ESIBA0700000107100F.gifps22 ESCAT0800000008197B.gifps23 ESAND2100000021003A.gifps24 ps25 ESMAD2800000028729C.gifps26 ESAND1400000014960B.gifps27 ESMAD2800000028052A.gifps28 ESCTB3900000039001A.gifps29 ESCYL0900000009216A.gifps30 ESAND4100000041600D.gifps31 ESEXT0600000006620A.gifps32 ESICA3800000238710B.gifps33 ESCLM1900000019239A.gifps34 ESCLM1300000013200C.gifps35 ESCAT4300000043700C.gifps36 ESAND1400000014460A.gifps37 ESCAT0800000008250B.gifps38 ps39 ESCLM1900000019188A.gifps40 ESCYL4900000049318A.gifps41 ESCLM1600000016152E.gifps42 ESAND0400000004728A.gifps43 ESCLM1600000016522A.gifps44 ps45 ESCYL2400000024280B.gifps46 ESCYL0500000005004A.gifps47 ESCYL3400000034829A.gifps48 ESIBA0700000307712C.gifps49 ESARA5000000050007A.gifps50 ps51 ESAND2100000021620C.gifps52 ESCAT0800000008510D.gifps53 ESCLM1900000019287A.gifps54 ESCAT4300000043773C.gifps55 ESMUR3000000030800B.gifps56 ESAND1100000011178A.gifps57 ESIBA0700000107100Z.gifps58 ESAND2300000023120A.gifps59 ESAND2100000021110C.gifps60 ESAND2900000029300B.gifps61 ESCYL0500000005122A.gifps62 ESIBA0700000107510C.gifps63 ESMAD2800000028120C.gifps64 ESCAT0800000008798B.gifps65 ESARA5000000050481A.gifps66 ESPVA0300000003293A.gifps67 ESCAT2500000025518B.gifps68 ESAND2300000023400D.gifps69 ESCAT2500000025730C.gifps70 ESCAT0800000008758A.gifps71 ESMUR3000000030012A.gifps72 ps73 ESPVA4600000046167A.gifps74 ESAND1800000018680A.gifps75 ESCAT0800000008849E.gifps76 ps77 ps78 ESIBA0700000107500A.gifps79 ESCYL0500000005540A.gifps80 ESCAT2500000025518E.gifps81 ESCAT0800000008397A.gifps82 ESCLM0200000002153B.gifps83 ESAND1400000014011B.gifps84 ESAND2100000021007A.gifps85 ESCLM1900000019163A.gifps86 ESPVA0300000003780H.gifps87 ESICA3500000335509A.gifps88 ps89 CHBAL0400000004437A.gifps90 ESARA2200000022132A.gifps91 ESCYL4000000040217A.gifps92 ESAND0400000004880B.gifps93 ESAND2300000023008C.gifps94 ESAND2300000023170A.gifps95 ESGAL3600000036516B.gifps96 ESEXT1000000010400B.gifps97 ESCAT0800000008540C.gifps98 ESMUR3000000030710A.gifps99 ESEXT1000000010004A.gifps100 ps101 ESCLM1600000016647A.gifps102 ESCAT4300000043360B.gifps103 ps104 ESAND1400000014001A.gifps105 ESCAT2500000025287B.gifps106 ESCYL0500000005004B.gifps107 ESAND2300000023700C.gifps108 ESAND5100000051001A.gifps109 ESEXT1000000010120B.gifps110 ESCYL2400000024232A.gifps111 ESAND1400000014740A.gifps112 ESCYL0900000009195B.gifps113 ESCAT2500000025518G.gifps114 ESAND2300000023700B.gifps115 ps116 ESMAD2800000028923C.gifps117 ESARA4400000044121A.gifps118 ESIBA0700000107100W.gifps119 ESEXT1000000010004C.gifps120 ESMAD2800000028222A.gifps121 ESEXT1000000010900A.gifps122 ps123 ESAND1400000014350A.gifps124 ESCYL0900000009510A.gifps125 ESIBA0700000107100U.gifps126 ESIBA0700000107100O.gifps127 ESCYL2400000024420B.gifps128 ESCAT0800000008391C.gifps129 ESCTB3900000039318A.gifps130 ESIBA0700000107100C.gifps131 ESCAT0800000008510A.gifps132 ESCAT0800000008610A.gifps133 ESAND2900000029680C.gifps134 ESAND2100000021710A.gifps135 ps136 ESCYL0500000005005A.gifps137 ESEXT1000000010910A.gifps138 ps139 ESAND2100000021004C.gifps140 ESCLM1600000016410A.gifps141 ESCAT4300000043783A.gifps142 ESIBA0700000107100R.gifps143 ESPVA4600000046291B.gifps144 ESCAT0800000008009B.gifps145 ESCAT1700000017539B.gifps146 ESMUR3000000030310E.gifps147 ESMUR3000000030834A.gifps148 ESCLM0200000002270B.gifps149 ESCAT0800000008002A.gifps150 ESMAD2800000028792A.gifps151 ESCAT2500000025518D.gifps152 ESAND0400000004120A.gifps153 ESEXT1000000010371A.gifps154 ps155 ESMUR3000000030310C.gifps156 ESIBA0700000107100V.gifps157 ESCYL2400000024153A.gifps158 ESCAT2500000025137A.gifps159 ESEXT0600000006100B.gifps160 ESAND2900000029730A.gifps161 ESAND2900000029650C.gifps162 ESAND4100000041300A.gifps163 ESIBA0700000107100L.gifps164 ESEXT1000000010400A.gifps165 ESCLM4500000045800A.gifps166 ESARA5000000050409A.gifps167 ESCAT0800000008338B.gifps168 ESEXT1000000010251A.gifps169 ESAST3300000033581A.gifps170 ps171 ESAND1400000014029A.gifps172 ESAND2100000021620B.gifps173 ESAND2100000021130B.gifps174 ps175 ESCAT2500000025284G.gifps176 ESAND2100000021431A.gifps177 ESCAT0800000008759A.gifps178 ESIBA0700000107100X.gifps179 ESAND1100000011130E.gifps180 ESAND4100000041500A.gifps181 ESGAL3600000036516A.gifps182 ESARA4400000044114B.gifps183
FineOffset p. wunderground / Bresser / Wifilogger
PTSUR0800000007170A.gifps184 ESCYL0500000005115A.gifps185 ESMUR3000000030351A.gifps186 ESPVA4600000046175B.gifps187 ESCAT0800000008030I.gifps188 ESMUR3000000030366A.gifps189 ESPVA4600000046022B.gifps190 ESCAT0800000008030C.gifps191 ESCAT4300000043205A.gifps192 ESMAD2800000028440B.gifps193 ESMUR3000000030310D.gifps194 ESCAT0800000008740E.gifps195 ESMAD2800000028691A.gifps196 ESAND0400000004760A.gifps197 ESPVA0300000003690F.gifps198 ESAST3300000033111A.gifps199 ESLRI2600000026160A.gifps200 ESPVA0300000003314B.gifps201 ESCLM4500000045100B.gifps202 ESAND4100000041820A.gifps203 ESCLM0200000002212A.gifps204 ESARA5000000050315A.gifps205 ESNAF3100000031592A.gifps206 ESCLM1600000016639A.gifps207 ESAST3300000033500A.gifps208 ESARA5000000050300B.gifps209 ESAST3300000033684B.gifps210 ESPVA4600000046022A.gifps211 ESPVA0300000003300D.gifps212 ESAND1400000014005A.gifps213 ESPVA0300000003590B.gifps214 ESMUR3000000030400C.gifps215 ESCTB3900000039720A.gifps216 ESCLM1300000013326A.gifps217 ESAND2900000029491A.gifps218 ESAND2300000023200B.gifps219 ESCAT0800000008629A.gifps220 ESCAT0800000008470D.gifps221 ESCAT0800000008191E.gifps222 ESCYL0900000009196B.gifps223 ESPVA0300000003390A.gifps224 ESPVA0300000003312A.gifps225 ESAND4100000041011B.gifps226 ESCLM0200000002247A.gifps227 ESCAT0800000008100A.gifps228 ESMAD2800000028922A.gifps229 ESEXT1000000010310B.gifps230 ESCYL0900000009587C.gifps231 ESPVA0300000003720A.gifps232 ESMAD2800000028794C.gifps233 ESAND2300000023320B.gifps234 ESPVA0300000003750D.gifps235 ESPVA1200000012360A.gifps236 ESCAT1700000017121A.gifps237 ESCAT2500000025412A.gifps238 ESCAT0800000008014G.gifps239 ESCAT0800000008737B.gifps240 ESEXT0600000006002A.gifps241 ESPVA1200000012580B.gifps242 ESCLM4500000045200A.gifps243 ESPVA4600000046758B.gifps244 ESCYL4700000047013A.gifps245 ESMAD2800000028935B.gifps246 ESMUR3000000030396A.gifps247 ESAND2900000029018B.gifps248 ESARA4400000044111A.gifps249 ESAND2100000021005A.gifps250 ESCYL0900000009268A.gifps251 ESCAT2500000025440A.gifps252 ESAND1100000011203A.gifps253 ESMAD2800000028214B.gifps254 ESPVA0300000003688B.gifps255 ESCAT2500000025450A.gifps256 ESPVA0300000003300E.gifps257 ESARA4400000044126A.gifps258 ESAND5100000051002A.gifps259 ESMUR3000000030890A.gifps260 ESCYL0500000005250B.gifps261 ESARA2200000022461B.gifps262 ESCAT2500000025690A.gifps263 ESNAF3100000031191A.gifps264 ESAND2300000023590A.gifps265 ESNAF3100000031690A.gifps266 ESNAF3100000031691A.gifps267 ESAND1400000014550C.gifps268 ESPVA0300000003812B.gifps269 ESCAT0800000008349B.gifps270 ESCAT0800000008191F.gifps271 ESEXT1000000010390A.gifps272 ESPVA4600000046880E.gifps273 ESAND4100000041620A.gifps274 ESPVA4600000046620A.gifps275 ESAND1100000011130C.gifps276 ESNAF3100000031696A.gifps277 ESICA3500000135219A.gifps278 ESMAD2800000028942B.gifps279 ESAND2300000023140A.gifps280 ESCAT2500000025712A.gifps281 ESMUR3000000030550A.gifps282 ESAND2100000021620A.gifps283 ESAND1800000018568A.gifps284 ESCAT2500000025177C.gifps285 ESARA5000000050374A.gifps286 ESAND2300000023130B.gifps287 ESAND1100000011600B.gifps288 ESCAT0800000008692A.gifps289 ESCLM1300000013700A.gifps290 ESIBA0700000107140A.gifps291 EsAND2900000029491A.gifps292 ESCAT0800000008777A.gifps293 ESMAD2800000028180A.gifps294 ESCLM1600000016152A.gifps295 ESMAD2800000028739A.gifps296 ESAND4100000041807A.gifps297 ESCAT1700000017251A.gifps298 ESAND2300000023470A.gifps299 ESMAD2800000028710A.gifps300 ESICA3500000335500C.gifps301 ESARA2200000022367A.gifps302 ESCYL4700000047009A.gifps303 ESCAT0800000008250A.gifps304 ESMUR3000000030800D.gifps305 ESAND2100000021800B.gifps306 ESCAT0800000008130A.gifps307 ESMAD2800000028760B.gifps308 ESAND2300000023400A.gifps309 ESAND2100000021610A.gifps310 ESAND2300000023440B.gifps311 ESIBA0700000107100B.gifps312 ESCLM1300000013700B.gifps313 ESNAF3100000031004A.gifps314 ESNAF3100000031009A.gifps315 ESAND4100000041710A.gifps316 ESMAD2800000028737A.gifps317 ESCAT2500000025600C.gifps318 ESMUR3000000030360A.gifps319 ESCYL0900000009566B.gifps320 ESPVA0300000003191A.gifps321 ESPVA0300000003111B.gifps322 ESNAF3100000031698A.gifps323 ESAND1800000018830B.gifps324 ESIBA0700000107510A.gifps325 ESEXT1000000010001D.gifps326 ESAND2100000021500C.gifps327 ESCAT0800000008319B.gifps328 ESCYL0500000005229B.gifps329 ESIBA0700000307711A.gifps330 ESCAT1700000017467A.gifps331 ESPVA0300000003159A.gifps332 ESCLM1900000019412B.gifps333 ESPVA0300000003191B.gifps334 ESAND2100000021510A.gifps335 ESAND1100000011550A.gifps336 ESAND2300000023160B.gifps337 ESAND2300000023680B.gifps338 ESCAT4300000043880C.gifps339 ESMUR3000000030393B.gifps340 ESMAD2800000028380A.gifps341 ESCAT2500000025654B.gifps342 ESCAT0800000008198B.gifps343 ESMAD2800000018191A.gifps344 ESPVA0300000003206B.gifps345 ESAND2100000021730E.gifps346 ESCAT2500000025140A.gifps347 ESEXT0600000006378A.gifps348 ESARA2200000022131A.gifps349 ESAND2900000029620A.gifps350 ESAND1800000018192B.gifps351 ESPVA4600000046900C.gifps352 ESAND0400000004270A.gifps353 ESMAD2800000028864A.gifps354 ESAST3300000033011A.gifps355 ESCAT0800000008304E.gifps356 ESAND1800000018830C.gifps357 ESAST3300000033826A.gifps358 ESCAT0800000008304D.gifps359 ESMAD2800000028830A.gifps360 ESEXT0600000006420A.gifps361 ESCYL2400000024869A.gifps362 ESCAT1700000017230A.gifps363 ESARA4400000044126B.gifps364 ESAST3300000033811A.gifps365 ESMAD2800000028923B.gifps366 ESPVA4600000046740A.gifps367 ESAST3300000033008B.gifps368 ESAND2300000023150C.gifps369 ESCAT0800000008720C.gifps370 ESCAT1700000017484A.gifps371 ESAST3300000033687B.gifps372 ESEXT0600000006650C.gifps373 ESCAT2500000025289A.gifps374 ESCYL3700000037510A.gifps375 ESEUS2000000020013A.gifps376 ESAND1400000014610B.gifps377 ESNAF3100000031416A.gifps378 ESAND2100000021120A.gifps379 ESCAT0800000008840A.gifps380 ESCYL4900000049562A.gifps381 ESEXT1000000010374B.gifps382 ESMAD2800000028945A.gifps383 ESPVA0300000003700V.gifps384 ESARA2200000022586A.gifps385 ESCYL0900000009347A.gifps386 ESCYL0900000009227A.gifps387 ESAND2100000021002A.gifps388 ESARA4400000044191B.gifps389 ESPVA0300000003802A.gifps390 ESPVA4600000046910B.gifps391 ESAND2900000029109A.gifps392 ESCAT4300000043850C.gifps393 ESCYL4000000040590A.gifps394 ESMUR3000000030739C.gifps395 ESARA4400000004651A.gifps396 ESCAT0800000008034B.gifps397 ESAND2300000002440A.gifps398 ESAST3300000033557B.gifps399 ESCAT4300000043330E.gifps400 ESMAD2800000028806C.gifps401 ESAND1400000014029B.gifps402 ESGAL1500000015510A.gifps403 ESPVA0300000003801A.gifps404 ESEXT1000000010459B.gifps405 ESARA4400000044533A.gifps406 ESAND1800000018200C.gifps407 ESCAT1700000017300A.gifps408 ESCYL3700000037171A.gifps409 ESCYL3700000037216A.gifps410 ESEUS2000000020016A.gifps411 ESPVA0300000003100C.gifps412 ESPVA4600000046370B.gifps413 ESCYL0900000009441A.gifps414 ESMAD2800000028806D.gifps415 ESPVA0300000003300F.gifps416 ESCYL0500000005191B.gifps417 ESICA3800000138355A.gifps418 ESCTB3900000039507A.gifps419 ESARA4400000044312A.gifps420 ESCAT4300000043201C.gifps421 ESPVA0300000003420B.gifps422 ESIBA0700000107100D.gifps423 ESIBA0700000107100E.gifps424 ESNAF3100000031714A.gifps425 ESIBA0700000107100G.gifps426 ESAND2100000021005B.gifps427 ESNAF3100000031877A.gifps428 ESCAT4300000043713B.gifps429 ESNAF3100000031418C.gifps430 ESCAT1700000017130E.gifps431 ESCAT0800000008183B.gifps432 ESARA4400000044113A.gifps433 ESARA2200000022533A.gifps434 ESCAT0800000008420A.gifps435 ESCYL0900000009585A.gifps436 ESNAF3100000031800A.gifps437 ESMAD2800000028160B.gifps438 ESIBA0700000107100H.gifps439 ESAND2300000023290B.gifps440 ESCYL0900000009145A.gifps441 ESNAF3100000031014B.gifps442 ESMAD2800000028150A.gifps443 ESNAF3100000031177A.gifps444 ESNAF3100000031879A.gifps445 ESAND1400000014550A.gifps446 ESAND2300000023400C.gifps447 ESCLM4500000045519A.gifps448 ESGAL3600000036214A.gifps449 ESCLM1600000016660B.gifps450 ESNAF3100000031830A.gifps451 ESGAL1500000001539A.gifps452 ESIBA0700000107100K.gifps453 ESARA4400000044380A.gifps454 ESMAD2800000028729B.gifps455 ESEXT0600000006010C.gifps456 ESARA4400000044112A.gifps457 ESMAD2800000028413A.gifps458 ESAND2300000023380A.gifps459 ESAND2100000021450B.gifps460 ESIBA0700000107518A.gifps461 ESAND2900000029631A.gifps462 ESARA2200000022558A.gifps463 ESNAF3100000031638A.gifps464 ESCYL0900000009199A.gifps465 ESIBA0700000107100N.gifps466 ESARA4400000044191C.gifps467 ESICA3500000135004A.gifps468 ESCAT0800000008629C.gifps469 ESIBA0700000107100P.gifps470 ESPVA1200000012006A.gifps471 ESIBA0700000107589A.gifps472 ESCLM1600000016316A.gifps473 ESNAF3100000031192A.gifps474 ESCAT0800000008206F.gifps475 ESAND2100000021400A.gifps476 ESIBA0700000307702E.gifps477 ESCYL0900000009589A.gifps478 ESCLM1600000016200A.gifps479 ESCAT0800000008757A.gifps480 ESNAF3100000031829D.gifps481 ESCTB3900000039691A.gifps482 ESCAT0800000008170B.gifps483 ESARA5000000050800A.gifps484 ESAND2100000021810B.gifps485 ESCAT1700000017401B.gifps486 ESIBA0700000107120A.gifps487 ESAND4100000041380A.gifps488 ESAND4100000041610B.gifps489 ESPVA0300000003680A.gifps490 ESNAF3100000031195B.gifps491 ESCAT1700000017462C.gifps492 ESCAT0800000008635A.gifps493 ESAND2300000023140B.gifps494 ESCAT0800000008519C.gifps495 ESCLM1600000016317G.gifps496 ESCYL3700000037003A.gifps497 ESAND4100000041219B.gifps498 ESCAT1700000017200H.gifps499 ESLRI2600000026215A.gifps500 ESCAT2500000025518J.gifps501 ESAND2900000029680C.gifps502
Pendents de configuració a l'estació (no s'ha rebut cap plantilla)

Desconegudes (la plantilla existeix però no es té constància de res)WL_v1 / Holfuy / WU direct
ESAND0400000004640A.gifps 503 ESAND2900000029100C.gifps504 ESAND2900000029100D.gifps505 ESAND2900000029754A.gifps506 ESAND4100000041380B.gifps507 ESAND4100000041400A.gifps508 ESAND4100000041907B.gifps 509 ESARA2200000022520D.gifps 510 ESARA5000000050012B.gifps 511 ESARA5000000050170A.gifps 512 ESAST3300000033119A.gifps 513 ESAST3300000033187A.gifps514 ESCAT0800000008035A.gifps 515 ESCAT0800000008182C.gifps 516 ESCAT0800000008232B.gifps 517 ESCAT0800000008474B.gifps 518 ESCAT0800000008540B.gifps 519 ESCAT0800000008569B.gifps520 ESCAT0800000008695C.gifps 521 ESCAT0800000008739A.gifps 522 ESCAT0800000008739C.gifps 523 ESCAT0800000008750E.gifps 524 ESCAT0800000008770B.gifps 525 ESCAT0800000008776A.gifps 526 ESCAT0800000008912A.gifps 527 ESCAT1700000017150A.gifps 528 ESCAT1700000017162C.gifps 529 ESCAT1700000017199A.gifps 530 ESCAT1700000017200E.gifps 531 ESCAT1700000017258C.gifps 532 ESCAT1700000017490E.gifps 533 ESCAT1700000017527A.gifps 534 ESCAT1700000017538B.gifps 535 ESCAT1700000017539C.gifps 536 ESCAT1700000017691A.gifps 537 ESCAT1700000017862A.gifps538 ESCAT2500000025110A.gifps 539 ESCAT2500000025430A.gifps 540 ESCAT2500000025516B.gifps 541 ESCAT2500000025591A.gifps 542 ESCAT2500000025597A.gifps 543 ESCAT2500000025597B.gifps 544 ESCAT4300000043203A.gifps 545 ESCAT4300000043205C.gifps546 ESCAT4300000043310A.gifps547 ESCAT4300000043373A.gifps 548 ESCAT4300000043427A.gifps 549 ESCAT4300000043427C.gifps550 ESCAT4300000043470A.gifps 551 ESCAT4300000043700B.gifps552 ESCAT4300000043730C.gifps 553 ESCAT4300000043790A.gifps 554 ESCAT4300000043880B.gifps 555 ESCAT4300000043894A.gifps556 ESCLM1600000016318A.gifps 557 ESCLM1600000016600B.gifps 558 ESCYL2400000024177A.gifps 559 ESEUS2000000020011A.gifps 560 ESEXT0600000006010D.gifps561 ESIBA0700000107141B.gifps 562 ESIBA0700000107300A.gifps563 ESICA3800000238007A.gifps 564 ESICA3800000238014A.gifps 565 ESICA3800000238016A.gifps 566 ESICA3800000238024A.gifps 567 ESICA3800000238033A.gifps 568 ESICA3800000238710A.gifps 569 ESICA3800000238710B.gifps 570 ESICA3800000238711A.gifps 571 ESICA3800000238730B.gifps 572 ESICA3800000238737A.gifps 573 ESMAD2800000028046C.gifps 574 ESMAD2800000028260B.gifps575 ESMAD2800000028280A.gifps576 ESMAD2800000028290C.gifps577 ESMAD2800000028753A.gifps 578 ESMUR3000000030400B.gifps 579 ESMUR3000000030410A.gifps 580 ESMUR3000000030740A.gifps581 ESMUR3000000030850H.gifps 582 ESNAF3100000031131A.gifps583 ESNAF3100000031694A.gifps 584 ESNAF3100000031840A.gifps 585 ESPVA0300000003140B.gifps586 ESPVA0300000003150B.gifps587 ESPVA0300000003177A.gifps588 ESPVA0300000003177B.gifps589 ESPVA0300000003189B.gifps590 ESPVA0300000003311A.gifps 591 ESPVA0300000003312B.gifps592 ESPVA0300000003325A.gifps593 ESPVA0300000003390B.gifps594 ESPVA1200000012600B.gifps 595 ESPVA4600000046692A.gifps 596

WL_v2
CHBAL0800000008550A.gifps597 ESAND1400000014008A.gifps598 ESAND1400000014610A.gifps599 ESAND1800000018817B.gifps600 ESAND2300000023790A.gifps601 ESARA4400000044367C.gifps602 ESAST3300000033750A.gifps603 ESCAT0800000008297A.gifps604 ESCAT0800000008320D.gifps605 ESCAT0800000008330B.gifps606 ESCAT0800000008470G.gifps607 ESCAT0800000008474B.gifps608 ESCAT0800000008591A.gifps609 ESCAT0800000008695G.gifps610 ESCAT0800000008777B.gifps611 ESCAT0800000008830B.gifps612 ESCAT0800000008903D.gifps613 ESCAT1700000017162A.gifps614 ESCAT2500000025177A.gifps615 ESCAT2500000025518A.gifps616 ESCAT2500000025568B.gifps617 ESCAT4300000043151C.gifps618 ESCAT4300000043716A.gifps619 ESCAT4300000043850E.gifps620 ESCYL0500000005192A.gifps621 ESCYL2400000024892A.gifps622 ESEUS2000000020269A.gifps623 ESEUS4800000048910D.gifps624 ESMAD2800000028035A.gifps625 ESMAD2800000028039B.gifps626 ESMAD2800000028500B.gifps627 ESMAD2800000028792B.gifps628 ESNAF3100000031253A.gifps629 ESNAF3100000031694B.gifps630 ESNAF3100000031810A.gifps631 ESPVA4600000046400A.gifps632 ESPVA4600000046837C.gifps633 ESCAT2500000025591A
.gifps634 ESCAT2500000025516B
.gifps635 ESCAT4300000043730C
.gifps636 ESMUR3000000030410A
.gifps637 ESCAT2500000025597B
.gifps638 ESPVA1200000012580B
.gifps639 ESCAT2500000025518J
.gifps640 ESCAT1700000017691A
.gifps641 ESCAT0800000008319D
.gifps642 ESCAT2500000025597A
.gifps643 ESCAT2500000025518A
.gifps644 ESCAT1700000017527A
.gifps645 ESCAT4300000043427A
.gifps646 ESEUS2000000020011A
.gifps647 ESCAT2500000025110A
.gifps648

 
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738700"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">

-


Web Apps
Meteo_Sant_Martí_de_Canals   Meteoclimatic_geolocalitzat
 
 
 

 
.


Connexió Wicat - l'Internet del Pallars