www.teclats.cat
Jocs de mostres / Sample sets

Playable online from this site

Per a ús fora de línia / for use offline:
MyOrgan
GrandOrgue
Hauptwerk (HW1-import)
Clavitudo

Creative_Commons_Attribution-NonCommercial-NoDerivs_3.0_Unported_license +
download_p.pngplayonline_pp.png
 
En col·laboració:
 
Museu de la Música de Barcelona
 
Tecnologies ESMUC
 
Els jocs de mostres o samplesets són enregistraments de tots
els sons individuals de totes les notes i registres que un instrument
pot fer, amb les dades addicionals necessàries per a que un
programari els pugui reproduir de manera anàloga a l'original.
Es tracta doncs d'una reproducció virtual que es comporta idealment
com el propi instrument físic.
Tot i necessitar d'un suport informàtic considerable, no es tracta doncs
d'un instrument electrònic sinó de la reproducció de sons naturals controlada
per un giny encarregat d'emular el funcionament del teclat de
l'instrument real, estem per tant davant d'un electròfon híbrid.
 
Per a utilitzar aquests jocs de mostres convé un teclat electrònic connectat a
un ordinador. Es poden usar directament en línia des d'aquesta pàgina, o també
on hi hagi programari que pugui ingerir-los. Un bon programa per
a aquestes mostres és el GrandOrgue, que és
programari lliure, i funciona en tots els sistemes operatius habituals
(Windows, MacIntosh i Linux).
 
Els instruments aquí presentats són exemplars d'accés restringit o àdhuc impossible
pel fet de ser peces úniques, fràgils o fins i tot en estat precari que no permetria
un funcionament normal, i que així són accessibles a tothom qui els vulgui conèixer i
aprofundir en llurs possibilitats musicals i sonores.
 
==============================
 
Sample sets are collections of recordings that capture the individual sounds produced by each
note and register of a musical instrument. These recordings are accompanied by additional data
required for software to emulate the instrument accurately. In essence, a sample set is a virtual
reproduction of an existing instrument, designed to behave just like the original.
 
It is important to note that sample sets do not constitute electronic instruments themselves.
Rather, they enable the controlled reproduction of natural sounds through the use of an electronic
widget that emulates the operation of the keyboard of the original instrument.
 
To play these sample sets, you need an electronic keyboard connected to a computer directly from this website
or running dedicated software capable of processing them. One popular program for working with sample sets
is GrandOrgue, which is freely available and compatible with common
operating systems such as Windows, macOS, and Linux.
 
The instruments discussed here are presented as examples that may have limited or even impossible
accessibility. This could be due to factors such as their uniqueness, fragility, or current state of disrepair,
which prevents their normal operation. Sample sets provide an opportunity for anyone interested to
explore and delve into the musical and sonic possibilities of these instruments,
even if they cannot physically access them.

 
Download samplesets for offline use
 
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=739022"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">

Instruments del Museu de la Música de Barcelona
 
Claviorgue Lorenz Hauslaib
 Nürnberg 1590
 Claviorganum_Lorenz_Hauslaib_1590

 Museu de la Música de Barcelona
 Espineta, 4 registres, dos teclats
 
Clavicèmbal Christian Zell
 Hamburg 1737
 Clavicembal_Christian_Zell_1737

 Museu de la Música de Barcelona
 1 teclat, dos registres de 8 peus, un de 4, i llaüt
 
Orgue de processó
 Aragó segle XVII
 Orgue_de_Processo_Aragones

 Museu de la Música de Barcelona
 15 registres partits, 1 teclat
 
Orgue saltiri
 Manresa, 1765
 Orgue_saltiri_1765

 Museu de la Música de Barcelona
 4 registres, 1 teclat de saltiri
 
Orgue Manuel Perez Molero
 Segovia 1719
 Orgue_Manuel_Perez_Molero_1719

 Museu de la Música de Barcelona
 13 registres partits, 1 teclat
 
Celesta Mustel
 Paris, ca.1900 - 1950
 Celesta_Mustel_ca_1900-1950

 Museu de la Música de Barcelona
 
Harmonium Mustel
 Paris, ca.1900 - 1950
 Harmonium_Mustel_ca_1900-1950

13 registres, 2 teclats
 Museu de la Música de Barcelona
 
Clavicèmbal Carl Conrad Fleischer
 Hamburg, 1720
 Clavicembal_Carl_Conrad_Fleischer_1720

2 registres de 8 peus, 1 de 4, 1 teclat
 (Reconstrucció virtual)
 Museu de la Música de Barcelona
 
Orgue Josep Boscà
Barcelona, ca. 1700-1720
 Orgue_Josep_Bosca_ca_1700-1720

6 registres, 1 teclat
 (Reconstrucció virtual)
 Museu de la Música de Barcelona
 
            Altres instruments
 
Instrument virtual microtonal
49 tecles per octava
instrument microtonal
49_tecles_p.png

 
Orgue Gerhard Grenzing
 El Papiol 2002
 Orgue_Grenzing_Esmuc_2002

 Escola Superior de Música de Catalunya
 11 registres, 2 teclats i pedal
 
 
Orgue de la Basílica dels Sants Just i Pastor
 Barcelona, ca.1500 - 1904
 Orgue_de_Sants_Just_i_Pastor_Barcelona

 28 registres, 2 teclats i pedal
 
Orgue de Santa Maria de Segueró
 Beuda, Alta Garrotxa, Unknown ca. 1800
 Orgue_de_Seguero,_Beuda_ca_1800

 9 registres partits, 1 teclat i pedal
 (Reconstrucció virtual)
 
Steinway & Sons D-274, 2003
Aula de Cor, Escola Superior de Música de Catalunya
 Steinway_&_Sons_D-274

 
 
 
 


 
 
.
 
 
 
Aquests jocs de mostres es troben també en una interfície física de lliure accés als visitants del Museu de la Música de Barcelona, molt a prop dels instruments originals exposats.
photo_2023-11-15_12-54-35_t.jpg
photo_2023-11-15_12-54-35_t.jpg