www.esmuc.atmos.cat    
 CEST diumenge 16 de maig 2021  
En aquest seminari integrarem les diverses disciplines del procés complet de virtualització d'un instrument real (original històric del Museu de la Música de Barcelona) de manera que se'n pugui reproduir el funcionament acústic en un ordinador.
Es tracta d'una activitat pràctica, començant per l'enregistrament de l'instrument original i acabant amb una audició de l'instrument virtualitzat. Està obert a tothom i s'hi pot participar amb diferent implicació en cada fase, de l'enregistrament passant per la programació fins a la part interpretativa final, amb discussió dels problemes que apareixen i les solucions des de cada àmbit.
Part de l'activitat es farà online, sense necessitat de fixar horaris ni estar vinculada en un lloc concret. La resta, segons necessitat i a convenir entre tots els participants. Per això necessitarà cada participant un ordinador on es pugui instal·lar el programari necessari amb suficient espai lliure al disc dur, uns 40 GB.
 
Els programes que utilitzarem són per a ordinadors amb sistemes operatius Windows, l'instrument virtual resultant es pot fer funcionar també en MacIntosh. Per al funcionament de les eines necessàries podem treballar perfectament però amb un Windows virtualitzat, i això es pot sobre qualsevol sistema operatiu, tots els programes necessaris es posaran a disposició dels participants. Per a l'intercanvi d'arxius i programes utilitzarem un sistema nou: BitTorrent Sync en el qual hi participem en els seus estadis alpha i beta. Un teclat MIDI caldrà per a tocar finalment l'instrument, però prescindible per a la seva programació atès que podrem instal·lar també teclats virtuals a l'ordinador (funcionen amb les tecles de l'ordinador i/o el ratolí).
 
Durant el curs realitzarem l'enregistrament de les mostres, sobre aquestes haurem de fer tot d'intervencions per a preparar-les perquè puguin servir per a l'instrument virtual tenint en compte una sèrie de precaucions que cal observar per a què funcioni, respectant els estàndards establerts incloent-hi afinacions i temperaments, després muntarem l'instrument sobre el programa i finalment farem els ajustos necessaris al costat de l'original per a aconseguir un funcionament auditivament el més pròxim possible. Per a cloure el curs farem, amb els participants intèrprets, una audició, si pot ser comparativa incloent-hi l'instrument original.
 
Vegeu els instruments virtuals realitzats fins ara: SampleSets
 
Carpeta de treball


 
 
 

 
[/td]
[/tr][/table]

Δ Perill galetes! més informació Δ

Connexió Wicat - l'Internet del Pallars