inici   index   meteoclimatic.atmos.cat   fotos esfèriques   teclats   bicicleta   voltforum    
 CEWT dimecres 21 de febrer 2024  


.
Els Hostalets de Balenyà 21/02/2024 09:20 UTC
 Variable Valor actual Valor màxim Valor mínim

 Temperatura 8.9 °C 9.4 °C 5.9 °C
 Humitat 74 % 77 % 65 %

 Baròmetre 1024.5 hPa 1025 hPa 1023.5 hPa Variable Valor actual Valor màxim Valor mitjà
Partícules en suspensió PM 1µm 17 µg/m3 32 µg/m3 14.1 µg/m3
Partícules en suspensió PM 2.5µm 25 µg/m3 51 µg/m3 19.5 µg/m3
Partícules en suspensió PM 10µm 27 µg/m3 66 µg/m3 21.3 µg/m3
Valor momentani de partícules PM1 i PM2.5 25 (mediocre) 51 (extremadament alta) 17.5 µg/m3
(m. 24 h.):
moderada

windy
meteoclimatic96.pngwindyp.gif logo_both_0001.gif awekas-logo-kl-header.jpg
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738851"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">
Valors (escala europea)DescripcióConseqüències
0 - 10Good
Bona
Air quality is satisfactory, and air pollution poses little or no risk.
La qualitat de l'aire és satisfactòria i la contaminació no suposa cap risc.
11 - 20Moderada
Moderate
Air quality is acceptable. However, there may be a risk for some people, particularly those who are unusually sensitive to air pollution.
La qualitat de l'aire és acceptable. Tanmateix, hi pot haver un risc per a algunes persones, especialment aquelles que són inusualment sensibles a la contaminació de l'aire.
21 - 25Mediocre
Mediocre
Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is less likely to be affected.
Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És menys probable que el públic en general en sigui afectat.
26 - 50Unhealthy
Insalubre
Some members of the general public may experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects.
Alguns membres del públic en general poden experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus per a la salut.
51 - 75Very Unhealthy
Molt insalubre
Health alert: The risk of health effects is increased for everyone.
Alerta sanitària: augmenta el risc d'efectes sobre la salut per a tothom.
+ 75Hazardous
Perillosa
Health warning of emergency conditions: everyone is more likely to be affected.
Alerta sanitària de condicions d'emergència: tothom se'n pot veure afectat.

act.: