www.atmos.cat    
 CEST dimecres 4 d'octubre 2023  
S'ha descobert un problema lligat a l'aplicació "Start-Meteoclimatic" antigament utilitzada per a enviar dades: el programa deixava uns dlls enregistrats al disc. Cada vegada que es posava en marxa l'utilitat, se'n feia una còpia. Tot i que el sistema d'alliberament d'arxiu de Windows els elinima automàticament, no gaire gent l'activa de manera regular.
 
Per a alliberar l'espai en disc ocupat per l'utilitat, es recomana baixar i executar una vegada l'arxiu annexe: si hi hagués espai de disc ocupat per aquest procés, s'alliberarà, si no, simplement no farà res. Per a saber si ha estat efectiu, comproveu abans i després l'espai lliure que pugueu tenir al disc: si ha augmentat, era això.
 
Nota el programa obrirà una finestra negra i no ensenyarà res, quan es tanqui, al cap de molt moc temps, ja haurà acabat la feina.
 
Se ha descubierto un problema ligado a la aplicación "Start-Meteoclimatic" antiguamente utilizada para enviar datos: el programa dejaba unos DLLs registrados en el disco. Cada vez que se ponía en marcha la utilidad, se hacía una copia. Aunque el sistema de liberación de archivo de Windows los elinima automáticamente, no mucha gente la activa de manera regular.
 
Para liberar el espacio en disco ocupado por la utilidad, se recomienda descargar y ejecutar una vez el archivo anexo: si hubiera espacio en disco ocupado por este proceso, se liberará, si no, simplemente no hará nada. Para saber si ha sido efectivo, compruebe antes y después del espacio libre que pueda tener el disco: si ha aumentado, era eso.
 
Nota el programa abrirá una ventana negra y no enseñará nada, cuando se cierre, al cabo de mucho moco tiempo, ya habrá terminado el trabajo.
neteja.exe


Connexió Wicat - l'Internet del Pallars