esquerraCarregant...

Teclat ibèric partit C/C#. Cal posar registres a dreta i esquerra.
Iberic splitted keyboard C/C#. You need to pull stops on both sides.

El violó de 4 peus sona sempre, no té tirador de registre.

Gedackt 4 is always on.

Poden passar uns quants segons fins que tots els tubs sonin,
depenent de la connexió.

There may be a brief delay after page loading
until the pipes will sound.

dreta