low energy server powered by photovoltaics - please be patient!
www.esmuc.atmos.cat    
 CEST dissabte 3 de juny 2023  
 
Hem comentat a classe, pels que no hagin pogut assistir, que un factor important a l'hora de situar-se sigui per un concert, sigui per un enregistrament, que hi ha una distància dels instruments en que l'energia sonora provinent de manera directa i la que correspon a la reverberació dintre del recinte on ens trobem són iguals. Aquesta distància es coneix com el radi de reverberació i és un paràmetre, sobretot, pràctic, perquè és perfectament audible.
Hem fet alguns exercicis per a sentir-lo i trobar-lo, i n'hem derivat algunes consideracions d'ordre pràctic:
 
a l'hora de situar-nos per a fer música de cambra ens interessa que cap dels executants quedi fora del radi de reverberació de cap dels altres, però tanmateix el més allunyat possible dels altres integrants, ja que així tindrà una més bona percepció de tots els elements rellevants a l'hora de tocar: prou detall però també la distància necessària per a jutjar bé la intensitat i articulació que fan els altres.
 
a l'hora d'enregistrar és la distància amb la síntesi òptima entre el detall i la fusió. En la pràctica sempre ens posarem més a prop dels instruments ja que, al reproduïr l'enregistrament s'afegirà encara la reverberació i la distància de la sala d'audició, i hem de fer una concessió a aquest fet, sense que sigui possible quantificar-la, perquè no podem predir en quines condicions l'enregistrament serà reproduït.


Connexió Wicat - l'Internet del Pallars