low energy server powered by photovoltaics - please be patient!
www.atmos.cat    
 CEST dimecres 7 de juny 2023  
He començat amb la digitalització de l'arxiu de cintes originals analògiques, resultat de 30 anys d'activitat en el camp de l'enregistrament discogràfic, per a preservar-ne la qualitat i evitar que amb el temps es perdin.
 
La majoria estan enregistrades en formats no estàndards i encara en tinc les màquines originals per a reproduir aquestes cintes. Si no ho faig mentre aquestes màquines existeixin i funcionin, el contingut es perderia.
 
Tots els arxius generats estaran en aquest servidor, però sense cap tipus d'accés des de fora - només per a la seva preservació. En canvi posaré els títols i les dades públicament per tal de que els buscadors els indexin i així qui en tingui els drets, si els cerca, li serà fàcil de trobar-los.
 
Si algun propietari dels drets així ho vol i ho confirma, es pot penjar la producció en format MP3 192 kHz sempre que acordi d'acollir-se a la mateixa llicència de creative commons que aquest web. Qui altrament en vulgui còpia, haurà de demostrar ser-ne el propietari legal i també col·laborar econòmicament en els costos d'arxivament.
 
Per a contactar-me utilitzeu sisplau aquest enllaç
 
La màquina principal per a recuperar les cintes és aquesta, ara restaurada, aquí durant un enregistrament el 1980 a Amsoldingen (CH):
 
stellavox.jpg

 
I have begun with the digitalization from analog mastertapes - as result from an over 30 year activity in sound recording sector - to keep the original quality and avoid their loss.
 
The majority are recorded on non-standard formats and the needed machines are in order to run. It is necessary to make the copies while these machines exist, otherwise the content sould not been retrieved.
 
All masterized files will be on this server, howewher without any access from outside - only to guarantee their preservation. I'll indeed post the titles and artists here to allow the search engines to index it so that they can be found by their owners.
 
If the individual right owners wish so, I can post here the recordings in MP3 192 kHz format to allow free distribution if they agree to the same creative commons license than this site. Copies can only become the right owners that can demonstrate to be such, and after contributing to the archiving costs.  
 
Contact
 
The main machine to playback the tapes is a Stellavox Quadro Stellamaster, here during a recording in 1980 at Amsoldingen (CH)


Connexió Wicat - l'Internet del Pallars