www.refugicolomina.atmos.cat    
 CEWT divendres 8 de desembre 2023  
R e f u g i    C o l o m i n a
Vall Fosca 2425 m. (7956 ft.)     FEEC

el refugi
 
accés
 
excursions
 
travesses i esquí
 
escalada
 
dates d'obertura
 
serveis
 
reserves
 
fotos
 
meteo
the hut
 
access
 
hikes/ascents
 
trails and ski
 
climbing
 
opening data
 
services
 
booking
 
pictures
 
weather

1. LA VISERA  
2. KASTO CHAA  
3. CAN SAT  
4. CAN CAN  
5. CAN NABIS  
6. CAN CANTO  
7. FISURILANDIA  
8. EL DOMINÓ  
9. LA TAQUI  
10. EL TRIANGLE CARBASSA  
11. PEGUERA CARA O
12. PIC DE MAR CARA N  
13. PALA PEDREGOSA CARA N
                        Bibliography:   Roca Caliente en los Pirineos, Xavier Buxó, Luis Alfonso  
 
                                 Guia d'escalada del Refugi Colomina
esc1.jpg
esc1.jpg
.
peguera.jpg
peguera.jpg
1. LA VISERA  
2. KASTO CHAA  
3. CAN SAT  
4. COLOMINA CARA SE
5. CAN CAN  
6. CAN NABIS  
7. CAN CANTO  
8. COLOMINA CARA NE  
9. FISURILANDIA  
10. EL DOMINO  
11. LA TAQUI  
12. EL TRIANGLE CARBASSA
esc2.jpg
esc2.jpg
.
colomina.jpg
colomina.jpg


Connexió Wicat - l'Internet del Pallars