low energy server powered by photovoltaics - please be patient!
www.antiga.atmos.cat    
 CEST dijous 8 de juny 2023  
Per a poder disposar d'una maqueta que ens pugui servir també per a imprimir partitures i gaudir de més possibilitats posteriorment, entrarem tan com sigui possible les veus separades en pistes separades.  
 
En primer lloc connectarem el teclat i amb els res botons rodons petits que diuen "part on/off" sel·lecionarem que només estigui encès el llumet corresponent a R1. Tot seguit podem, pitjant la tecla blava  "voice R1" i la roda, triar el so que vulguem sentir mentre entrem les notes. Llavors hem de posar un disquet a la disquetera (sense això no ens funcionarà!)  
 
Després pitjem la tecla "tempo/tap" mentre aguantem la tecla "direct access", i amb la roda engeguem el metrònom ("metronome=on"). Llavors pitgem la tecla EXIT  
 
Ara pitjem la telca RECORD, a la pantalla veurem "recmenu:song". Tecla "next" => NewSong, tecla "next" => SongRec, i amb la roda sel·leccionem "MultiRec". Tecla Next => Punch in/out = off, tecla Next => RecStart Mes=---, (1) Next => RecPart T01=R1, Next => Rec/Play T01 (2) i amb la roda sel·leccionem Rec. Tecla Next => Rehearsal, altra vegada Next => Song Rec Ready, i el metrònom començara a sonar.  
 
Si comencem a tocar, anirà enregistrant les notes. Si comencem en pausa, ham de pigjar el botó vermell START/STOP per a començar, i tocar quan calgui.  
 
Per acabar l'enregistrament, tan si hem arribat al final com si parem al mig, tecla START/STOP. A la pantalla apareixarà la pregunta SvSong:Song001.MID (o el que sigui). Podem contestar si o no amb les tecles "yes" i "no" que hi ha a la dreta de la pantalla. Si diem que no, tot quedarà com abans d'enregistrar i podrem tornar-ho a intentar. Si diem que sí quedarà enregistrat i tornarem a una pantalla anterior.  
 
Ara dues possibilitats: si ens hem equivocat hem d'anar enrere (tecla BACK) tantes vegades com calgui fins que surti RecStar Mes i allí introduir el compàs a partir del qual vulguem enregistrar, i tornem a fer els passos descrits a dalt a partir de "(1)".  
 
Si per el contrari hem fet tota la pista i volem enregistrar-ne una altra, pitjem una vegada la tecla BACK i sel·leccionem una pista buida, és a dir, que encara no haguem enregistrat, pitjant la tecla corresponent. Les tecles de les pistes són el 16 botonets que hi han just sota la pantalla. Amb la roda sel·leccionem sempre, per cada pista a enregistrar, "R1" (que equival al teclat). A partir d'aquí tornem a la descripció més amunt on diu "(2)".  
 
Un cop totes les pistes enregistrades, després d'haver comfirmat l'ultim enregistrament amb la tecla "yes" i que hagi passat tot al disquet, podem pitjar la tecla EXIT i, quan la disquetera s'aturi, extreure el disquet. L'arxiu corresponent (Song_001 o números successius) poden res reproduïts en un ordinador o importats per programes com el Finale, que ens permetrà passar-ho a partitura, o com els editors de MIDI que ens permetran manipular tot tipus de paràmetres, o encara el programa SCALA amb el qual podrem aplicar el tremp adequat a la maqueta de manera que ens permeti memoritzar la peça en el tremp correcte.  
 
Per a més informació vegi's el manual d'instruccions. En format electrònic es troba aquí:
 
/perl?num=1114206605


Connexió Wicat - l'Internet del Pallars