mapa de partícules WLL
temperatura / pluja / vent / t. màxima / t. mínima / vent màxim / partícules