inici   index   meteoclimatic.atmos.cat   hostalets   esmuc   fotos esfèriques   teclats   malanquilla   campanes   bicicleta   colomina   voltforum    
 CEST dilluns 2 d'octubre 2023  
     Hora civil
hostalets.jpg          UTC

Els Hostalets de Balenyà 02/10/2023 15:41 UTC
 Variable Valor actual Valor màxim Valor mínim

 Temperatura 26.7 °C 27.2 °C 15.9 °C
 Humitat 62 % 81 % 58 %
 Variable Valor actual Valor màxim Valor mitjà
Partícules en suspensió PM 1µm 11 µg/m3 17 µg/m3 7.7 µg/m3
Partícules en suspensió PM 2.5µm 16 µg/m3 27 µg/m3 10.6 µg/m3
Partícules en suspensió PM 10µm 19 µg/m3 31 µg/m3 11.9 µg/m3
Valor momentani de partícules PM1 i PM2.5 16 (acceptable) 27 (alta) 8.3 µg/m3
(m. 24 h.):
baixa

windy
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738760"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">
Valors (escala europea)DescripcióConseqüències
0 - 10Good
Bona
Air quality is satisfactory, and air pollution poses little or no risk.
La qualitat de l'aire és satisfactòria i la contaminació no suposa cap risc.
11 - 20Acceptable
Moderada
Air quality is acceptable. However, there may be a risk for some people, particularly those who are unusually sensitive to air pollution.
La qualitat de l'aire és acceptable. Tanmateix, hi pot haver un risc per a algunes persones, especialment aquelles que són inusualment sensibles a la contaminació de l'aire.
21 - 25Mediocre
Mediocre
Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is less likely to be affected.
Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És menys probable que el públic en general es vegi afectat.
26 - 50Unhealthy
Insalubre
Some members of the general public may experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects.
Alguns membres del públic en general poden experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus per a la salut.
51 - 75Very Unhealthy
Molt insalubre
Health alert: The risk of health effects is increased for everyone.
Alerta sanitària: augmenta el risc d'efectes sobre la salut per a tothom.
+ 75Hazardous
Perillosa
Health warning of emergency conditions: everyone is more likely to be affected.
Alerta sanitària de condicions d'emergència: tothom es pot veure afectat.

windyp.gif logo_both_0001.gif awekas-logo-kl-header.jpg
act.:

.


Connexió Wicat - l'Internet del Pallars