www.atmos.cat    
 CEWT divendres 8 de desembre 2023  
Smiley Davis obliga a actualitzar el Firmware del WeatherlinkIP de manera obligatòria abans de l'1 de Juny. Altrament tot deixarà de funcionar.
 
Cal baixar això a l'ordinador:
 
http://www.atmos.cat/2x2/baixa.pl/wlip_updater_115.exe

 
i actualitzar amb l'ordinador des de la mateixa xarxa (casa) on hi hagi l'estació funcionant. Davis no proporciona cap versió per a MacIntosh ni Linux: ha de ser Windows.

 
 
Versió antiga, permet posar el rellotge a UTC manualment. Deixarà d'enviar dades a weatherlink.com el 2020. Smiley (però és la que millor funciona amb el programa Weatherlink per a PC i Mac)
weatherlinkip_firmware_v109.exe
Versió nova que obliga a anar en la zona horària que Davis decideixi, però que de moment seguirà enviant dades, tot i que recomanen canviar a Weatherlink Live, que obliga a una subscripció de pagament per a accedir a les dades, o bé comprar directament aquesta subscripció. Per a fer-ho necessitarem obligatòriament un ordinador Windows (NO MacIntosh) connectat a la mateixa xarxa interna que la Davis, és a dir, cal ser-hi físicament, baixar aquest programa i executar-lo seguint les instruccions que ens sortiran.
 
En qualsevol cas Davis avança cap a la obligatorietat de la subscripció, que segurament s'implantarà en un futur no massa llunyà.
 
Smiley Per menys diners del que val un WLL es pot comprar un sistema www.ecowitt.com i tenir una estació millor, amb més sensors i més possibilitats (datalogger amb molt més gran capacitat, detector de llamps, humitat al sòl, radiació solar, sensor UV...) a més de la possibilitat de connectar-la per wifi i enviar dades a Meteoclimatic, Wunderground, Weathercloud i Metoffice sense necessitat d'ordinador. --->>> HP3500B
wlip_updater_115.exe
.
2020-04-03.png
2020-04-03.png
Aquí http://www.atmos.cat/perl?num=1585886527 al primer enllaç (la primera línia del text) hi ha una versió antiga que, tot i que no enviarà dades a Weatherlink, sí que permet diverses coses:
- connectar-ho localment a un PC i descarregar les dades
- mantenir l'horari UTC si es vol (configurar-ho a la consola)
Ara, de totes maneres, crec que la millor solució, i també més econòmica, passa per http://www.ecowitt.com
Estació amb sensors segretats, i molts extres possibles, com detector de llamps, qualitat de l'aire, sensors de sòl, detector d'inundació... això http://www.atmos.cat/weatherlink/fitxes_ecowitt/7209617A134BDA3A0A6CEF78A67B21F6 .htm m'ho fa una estació que, tot plegat, no arriba als 200€ - menys que el WLL que reemplaça el datalogger de Davis, i al que a més encara s'hauria d'afegir una subscripció anual que tampoc no regalen.
.
weatherlinkip_firmware_v111.exe
.
weatherlinkip_firmware_v112.exe


Connexió Wicat - l'Internet del Pallars