www.atmos.cat    
 CEWT diumenge 26 de gener 2020  
Ara
camerespannellumtp.jpg
Evolució avui
camera.gif?t=737346.116666667
Evolució ahir
camera_ahir.gif?t=737346.116666667

Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques | VWS | Pluvios
Resums | VWS | Arxiu | Comparativa
Càmeres | Arxiu
Evolució de l'estat del cel  
Vent | Navegació
Meteo Colomina
Estimacions | Index UV
Metadades / metadata
Estacions remotes
Utilitats
Antigalles

      cameracel.jpg
La temperatura indicada és la teòrica calculada de la base dels núvols, si n'hi han.
      loading.gif?t=737346.116666667gira100.png
 
 
act.:


.

Δ Perill galetes! més informació Δ