www.atmos.cat    
 CEWT dilluns 16 de desembre 2019  

Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques | VWS | Pluvios
Resums | VWS | Arxiu
Càmeres | Arxiu
Evolució de l'estat del cel  
Vent | Navegació
Meteo Vall Fosca
Estimacions
Metadades / metadata
Estacions remotes
Utilitats
Antigalles


Zambretti_calculator_disks
Zambretti_results

           
Sager_calculator_disks
Tendència 15.12.2019_23 Z
<24h:Clar.
Vent de direcció variable, moderat a fresquet (f. 4-5)
<12h:temps clar,ruixats possibles
<1h:[cúmulo]nimbus (Cb) poc probable
(Temp. núvol -2ºC)
Davis: Clar amb pocs canvis de temperatura

No s'ha detectat rosada
Estimació de l'estat del cel: few (rosada)
Hores-fred mensuals: 253
Radiació solar 0 W/m2
Cota 0ºC a la cara Sud del Pirineu: 1300 m
Temperatura al Refugi Colomina (2400m): -2ºC (2º/-4º)
Temperatura mínima al terra en fondalades (després de la posta del sol): 5.9 ºC
Probabilitat de glaçada nocturna al terra en fondalades (després de la posta del sol): Probabilitat de gelada 41%

Evap. ahir: 1.8 mm
Evaporació avui: 1.7 mm
Precipitació mensual 6 mm
Evaporació mensual -19 mm
Balanç hídric mensual = -14 mm
Nivell de pol·len: molt baix


pcp. dia

pcp. mes

pcp. any

 

.

Δ Perill galetes! més informació Δ

Connexió Wicat - l'Internet del Pallars