www.antiga.atmos.cat    
 CEST diumenge 21 d'abril 2024  
Instruccions per a la configuració del teclat PSR-550 amb tremps històrics :
 
La configuració es pot fer manualment, introduïnt les dades a mà, nota per nota per cada registre i cada tremp, i es poden guardar en un disquet amb el qual es poden recuperar totes les programacions en un sol pas.  
Preparar un disquet de configuració
 
Per a simplificar la feina, he preparat un disquet amb els tremps i registres més usuals. Des d'aquesta web es pot també crear el disquet de configuració de manera molt ràpida:  
 
Prepara un disquet buit i formatejat (1.44 MB DOS o windows - no Apple) i posa'l a la disquetera.  
 
Pitja aquí i obre l'arxiu (botó obrir) directament, quan el programa s'obri on diu instal·la'l a escriu A:\ i pitja al botó Instal·la, un cop l'operació s'acabi ja tens el disquet fet i el pots treure.
 
 
Carregar la configuració en el teclat
 
Amb el teclat connectat, introdueixes el disquet i t'esperes uns segons. Llavors prem la tecla LOAD que hi ha al damunt de la disquetera. A la pantalla apareixerà Ld =PSR-550 .USR  
Si no apareix això mou lentament la roda fins que això quedi sel·leccionat.  
A l'esquerra de la pantalla, apreta la tecla NEXT. A la pantalla dirà Ld Type:All (si no ho diu, mou la roda)  
Tornes a pitjar la tecla NEXT. A la pantalla diu Load OK?  
Comfirmes l'acció amb la tecla YES, que és a la dreta de tot la que també porta el signe +  
Llavors veuràs com diu Executing i un tant per cent que va pujant. Quan acabi dirà Completed. Llavors treus el disquet.  
 
Sel·leccionar un tremp
 
Per a veure i utilitzar els tremps programats, pitja primer la tecla EXIT (a la dreta de la pantalla).  
A l'esquerra de la pantalla veuràs una tecla que es diu DIRECT ACCESS: l'has de prémer i aguantar-la amb una mà, mentre que prems la tecla amb el número 1 que hi ha en el camp REGISTRATION MEMORY, just sobre el teclat. ATENCIÓ: cal no prémer mai la tecla vermella que es diu MEMORY si no vols perdre les dades!  
 
Amb això ens apareixerà a la pantalla ja el nom del tremp sel·leccionat, que encara no és però actiu. Podem navegar per la llista de tremps de dues maneres: amb la roda o també amb les tecles + i - a la dreta de la pantalla.  
 
Un cop tinguem el tremp desitjat en pantalla, l'activem amb una de les tecles 1, 2, 3 o 4 del camp REGISTRATION MEMORY, que corresponen a diferents registres.  
 
No tots són iguals, però l'esquema triat en general és aquest:  
 
tecla 1: flautat d'orgue de 8 peus  
 
tecla 2: regalía d'orgue de 8 peus amb tapadet de 4 peus, per al 1/6 i 1/9 de coma hi ha un piano, més adient per a la música corresponent  
 
tecla 3: flautat de 8 peus i tapadet de 4 peus  
 
tecla 4: ple d'orgue amb base de bordó de 16 peus
 
Ajustar el diapasó:
 
Premem la tecla FUNCTION (rodoneta, al centre del "cockpit")
 
Amb les tecles + i - anem fins que a la pantalla aparegui F5 Utility
 
Premem la tecla NEXT
 
Amb les tecles + i - anem fins que veiem a la pantalla F% Util: Tuning
 
Premem la tecla NEXT
 
Amb la roda podem ara ajustar el diapasó de tot l'instrument.
CONFIGURACIÓ MANUAL

 
 
Clica aquí per anar al tema següent