mapa de temperatura totes
temperatura totes / pluja / pluja anual / vent / t. màxima / t. mínima / vent màxim
totes / wlip / fine offset p. wu / fine offset p. ew / wunderground / WLL API V2

-10�C -5�C 0�C 5�C 10�C 15�C 20�C 25�C 30�C 35�C 40�C 45�C 50�C