mapa de pluja anual
temperatura / pluja totes / pluja anual / vent / t. màxima / t. mínima / vent màxim
totes / wlip / fine offset p. wu / fine offset p. ew /  WLL API V2

< 0 < 1 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 mm