mapa de mínimes totes
temperatura / pluja / pluja anual / vent / t. màxima / t. mínima / vent màxim
totes / wlip / fine offset p. wu / fine offset p. ew /  WLL API V2

-10ºC -5ºC 0ºC 5ºC 10ºC 15ºC 20ºC 25ºC 30ºC 35ºC 40ºC 45ºC 50ºC