Carregant...

El tapadet de 4 peus sona sempre, no té tirador de registre.
Poden passar uns quants segons fins que tots els tubs sonin,
depenent de la connexió.

Gedackt 4 is always on.
There may be a brief delay after page loading
until the pipes will sound.