www.teclats.cat
Jocs de mostres / Sample sets

Playable online from this site

Per a ús fora de línia / for use offline:
MyOrgan
GrandOrgue
Hauptwerk (HW1-import)
Clavitudo

Creative_Commons_Attribution-NonCommercial-NoDerivs_3.0_Unported_license +
download_p.pngplayonline_pp.png
Sample Sets by Pere Casulleras
 
In collaboration:
 
Museu de la Música de Barcelona
 
Tecnologies ESMUC
 
Aquest instrument només està disponible per a tocar online.
 
This instrument is only available for playing online.

                               
Instrument virtual microtonal
 
 

 
Instrument microtonal de 49 tecles per octava
 
 
instrument_virtual_de_49_notes_per_octava

 
49 notes per octava (controlable per MIDI mitjançant "velocity")
El pots tocar directament des d'aquesta pàgina 🔗 .
Pot tardar uns segons en funcionar a l'inici.
 
49 notes per octave (also MIDI-controlled throught velocity)
You can play it directly from this page 🔗 .
It may take a few seconds to work at startup.

 


Ave dulcissima Maria, Carlo Gesualdo (Venosa, 1566-1613)

Deh, coprite il bel seno, Carlo Gesualdo (Venosa, 1566-1613)

Peça enharmònica, Francesc Valls (Barcelona 1671-1747)

               <img src="/meteo/estacio.jpg?t=739033"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">

 
.