www.teclats.cat
Jocs de mostres / Sample sets

Playable online from this site

Per a ús fora de línia / for use offline:
MyOrgan
GrandOrgue
Hauptwerk (HW1-import)
Clavitudo

Creative_Commons_Attribution-NonCommercial-NoDerivs_3.0_Unported_license +
download_p.pngplayonline_pp.png
Sample Sets by Pere Casulleras
 
In collaboration:
 
Museu de la Música de Barcelona
 
Tecnologies ESMUC
                               
Clavicèmbal Carl Conrad Fleischer
Hamburg 1720
Reconstrucció virtual (vegeu més avall)

 
Col·lecció del Museu de la Música de Barcelona - fitxa Clavicèmbal Carl Conrad Fleischer
 
Fantasia cromatica, Jan Pieterszoon Sweelinck
  
El pots tocar directament des d'aquesta pàgina.
Pot tardar uns segons en funcionar a l'inici.
Si tens un teclat midi i instal·les aquesta extensió al navegador Chrome podràs fer-lo servir sense haver de descarregar res.
 
You can play it directly from this page.
It may take a few seconds to work at startup.
If you have a MIDI keyboard and install this extension on the Chrome browser, you'll be able to use it without having to download anything.
.
default.jpg
default.jpg
L'instrument exposat al Museu de la Música de Barcelona està restaurat estructuralment, però degut al seu disseny i antiguitat no podria resistir la tensió de les cordes. Així, tot i estar restaurat, no pot ni podrà mai sonar.
Per això es va optar per una reconstrucció virtual: tensar i afinar totes les cordes, una per una, i enregistrar-les així, permetent al capdavall d'obtenir un joc de mostres complet.
 
Hi ha però una qüestió evident: una corda d'un clavicèmbal no sona pas igual si és l'única tensada i afinada que si tota la resta també ho estan. Les altres cordes ressonen per simpatia, i la tensió sobre el cos de l'instrument també n'afecta el so. Per aquest motiu es va fer un treball previ sobre una reconstrucció d'un clavicèmbal Zell, sorgit del mateix taller que el Fleischer, enregistrant primer totes les notes d'una en una, amb la resta de les cordes destensades, i posteriorment, amb tot l'instrument afinat amb totes les cordes, per a obtenir un patró del canvi, patró que es va modelitzar informàticament i es va aplicar posteriorment a les mostres obtingudes del Fleischer del museu.
 
Foto d'aquest treball previ, anys abans d'abordar l'enregistrament definitiu:
20170216120743.jpg
20170216120743.jpg
Per a enregistrar les mostres va caldre tot un treball d'adaptació, gairebé individual per a cada nota, de les parts mecàniques, atès que l'instrument no es pot fer sonar normalment, tampoc no s'havien fet durant la restauració estructural els ajustos necessaris ni tampoc cap tipus d'harmonització, treball de totes totes impossible si l'instrument no es pot tocar.
20221107f-5ynvsxwaalije.jpeg
20221107f-5ynvsxwaalije.jpeg