www.atmos.cat    
 CEST divendres 7 de maig 2021  
Estacions automàtiques connectades a Meteoclimatic amb WeatherlinkIP:
 
 
 
Carpetes amb arxius per a IFRAMES (<iframe src='http://www.atmos.cat/weatherlink/estacions/nom_carpeta/dades.htm' width='300' height='300' frameborder='0'></iframe>):  
 
URL on hi han els arxius (actualitzats cada 15 minuts) ==>> www.atmos.cat/weatherlink/estacions/
 
Exemple:
 
Code:
<iframe src="http://www.atmos.cat/weatherlink/estacions/era/dades.htm" width="300" height="300" frameborder="1"></iframe> 


 
fa això:
 
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=737857"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">

Per a altres estacions, només cal substituir "era" per el nom de la carpeta de l'estació corresponent que aparegui en la carpeta http://www.atmos.cat/weatherlink/estacions/
 

Δ Perill galetes! més informació Δ

Connexió Wicat - l'Internet del Pallars