low energy server powered by photovoltaics - please be patient!
www.antiga.atmos.cat    
 CEST dimarts 30 de maig 2023  
Reconstrucció sonora de música popular històrica: peces i il·lustració extretes del Diccionari de Música publicat el 1767 per Jean-Jacques Rousseau. Fet amb instruments sintetitzats electrònicament i afinats amb el temperament desigual helvètic de Leonhard Euler, intentant ajustar la manera de tocar de cada instrument a la personalitat de l'instrumentista corresponent que es desprèn de l'il·lustració.
 
suís-alemanycatalà
Gigeviolí
Hackbrettdulcimer
Bassgige baix de violí / berra

 
Nota: el Hackbrett suís no sembla pas adaptar-se al concepte de "dulce-melos", es tracta en realitat d'un instrument que sona molt fort. La combinació de la Appenzeller Streichmusik perdura encara fins els nostres dies i es toca principalment a l'aire lliure, resultant en un balanç sonor comparable al d'aquesta reconstrucció.
appenzeller_streichmusik_1802.jpg
appenzeller_streichmusik_1802.jpg


Connexió Wicat - l'Internet del Pallars