low energy server powered by photovoltaics - please be patient!
www.atmos.cat    
 CEST dimecres 7 de juny 2023  
Obra a determinar, R.J. cantant "inoficialment" en comptes dels solistes absents.


Connexió Wicat - l'Internet del Pallars