low energy server powered by photovoltaics - please be patient!
www.atmos.cat    
 CEST dijous 8 de juny 2023  
Cal executar aquest arxiu extraient tot el que en surti a la carpeta del VWS, sobreescrivint (normalment C:\VWS).
 
La versió instal·lada ha de ser la 12.07, no ho he provat amb d'altres. Tradueix el broadcast.jpg al català. No és possible fer-ho també a altres llengües, perquè aquesta versió és monolingue en anglès, com a mínim no ho he aconseguit.
vws_12_07p37.exe
Si la cosa no funciona, es pot instal·lar el VWS a partir d'aquest arxiu. Un cop això fet, cal fer l'operació del missatge precedent perquè quedi convertida en la 12.07p37 en català!
licensed.exe
Més coses: per a l'aprs
 
Copiar-lo a C:\VWS i un cop tot engegat executar-lo i seguir les instruccions.
vwsaprs.exe
Un programa per a webcam gratuït i molt bo
webcam2000.exe


Connexió Wicat - l'Internet del Pallars