Temps clar

Segons les dades de l'estació Meteoclimatic de Olp (Lleida)
aplicant l'algorisme de Zambretti