Clar i molt estable

Segons les dades de l'estació Meteoclimatic de Aravell (Lleida)
aplicant l'algorisme de Zambretti