Ruixats, inestabilitzant

Segons les dades de l'estació Meteoclimatic de Pinós - Riera Matamargó (Lleida)
aplicant l'algorisme de Zambretti