Temps clar

Segons les dades de l'estació Meteoclimatic de Sant Feliu de Codines Est (Barcelona)
aplicant l'algorisme de Zambretti