Clar i molt estable

Segons les dades de l'estació Meteoclimatic de Castellar del Vallès (Barcelona)
aplicant l'algorisme de Zambretti