Calculadora psicromètrica  
Termòmetre sec (*): ºC 16.4ºC
Pressió atmosfèrica absoluta o relativa + altitud del punt d'observació(*): P. absoluta hPa     // o bé //     P. relativa hPa  +  altitud del punt d'observació m Abs. 935.9 hPa   Rel. 1009.4 hPa
Humitat relativa o Termòmetre mullat: Term. mullat: ºC     // o bé //     Humitat: T. mullat: 13.8ºC /  HR: 76%
  Punt de rosada: 12.1ºC
Pressió de vapor: 14.1 hPa
Humitat relativa: 76% - Est. núvols: [cúmulo]nimbus ([Cu-]Nb), temp.: 7ºC, alt. núvols: 1185 m (dades S. Martí de Canals)