fòrum de vehicles elèctrics
http://www.atmos.cat/voltforum/YaBB.pl
voltfòrum >> ajuda amb funcionament i millora del voltfòrum >> Translate catalan/spanish/english/....
http://www.atmos.cat/voltforum/YaBB.pl?num=1244195867

missatge començat per Roger Layola a 05.06.2009 a les 09:57:47

títol: Translate catalan/spanish/english/....
escrit per Roger Layola a 05.06.2009 a les 09:57:47

CA
En la passada edició del rally Phebus 2009 la gent em va preguntar si seria possible penjar els posts en castellà. Duplicar tots els continguts en dos idiomes és una bona feinada, afortunadament Mr Google ens ofereix una solució ben fàcil:
A la pàgina http://translate.google.com/# es pot entrar la url de la pàgina que volem traduir, i seleccionar de quin idioma a quin idioma (de català a castellà, anglès etc). Tot i no ésser una traducció gaire acurada, permet copsar una idea general del contingut del text traduït....

___________________________________

ES
En la pasada edición del rally Phebus 2009 la gente me preguntó si seria possible colgar los posts también en castellano. Duplicar todos los contenidos en dos idiomas es mucho trabajo, afortunadamente Mr. Google nos ofrece una solución muy fácil:
A página http://translate.google.com/# se puede entrar la url de la página que queremos traducir, y tradducir del catalán al castellano, inglés etc. A pesar de no ser una traducción perfecta, permite captar una idea general del contenido del texto traducido ....

___________________________________

EN
In the last edition of the rally Phebus 2009 people asked me if I could publish the posts in Castilian language. Duplicate all content in two languages is a lot of work, thankfully Mr. Google offers an easy solution:
A page http://translate.google.com/# you can enter the url of the page you want to read and get it  translated from Catalan to spanish, English, french etc. Though it is not a perfect translation, it allows to understand the general idea of the translated contents....

___________________________________

FR
Au cours de la dernière édition du rallye Phebus 2009 personnes m'ont demandé si je pouvais publier les postes en castillan. Dupliquer tout le contenu en deux langues, c'est beaucoup de travail, heureusement, M. Google offre une solution simple:
Une page http://translate.google.com/#, vous pouvez entrer l'url de la page que vous voulez lire traduit du catalan au castillan, anglais, français etc Même si ce n'est pas une traduction parfaite, elle permet de capturer un grand idée du contenu du texte traduit ....
títol: Re: Translate catalan/spanish/english/....
escrit per pc a 22.10.2009 a les 21:41:33

A partir d'ara hi ha una eina de traducció automàtica a dalt a l'esquerra!

Nota: el traductor automàtic tradueix només el text escrit en català. Si és en altres idiomes no el tradueix. Per tant si volem la màxima internacionalitat hem d'escriure, en aquest cas, en català, tot i que sembli una paradoxa, però ben mirat és lògic.

fòrum de vehicles elèctrics » Powered by YaBB 2!
YaBB © 2000-2008. All Rights Reserved.