fòrum de vehicles elèctrics
http://www.atmos.cat/voltforum/YaBB.pl
voltfòrum >> ajuda amb funcionament i millora del voltfòrum >> com reduir, comprimir jpg? How to reduce jpg?
http://www.atmos.cat/voltforum/YaBB.pl?num=1212759634

missatge començat per Roger_Layola a 06.06.2008 a les 13:40:26

títol: com reduir, comprimir jpg? How to reduce jpg?
escrit per Roger_Layola a 06.06.2008 a les 13:40:26

cat:
Si es vol adjuntar una imatge que supera els  200 kb, es pot reduir la mida de la imatge/s amb la següent aplicació (de microsoft): ImageResizerPowertoySetup.rar


Baixeu-vos el adjunt d'aquest missatge, descomprimiu-lo amb winrar, i instal·leu-lo. Un cop fet això, seleccioneu les fotografies que es volen comprimir, botó dret, i apareixerà una entrada nova que dirà: resize pictures, cliqueu, i especifiqueu la mida nova i llestos, crearà uns arxius nous de mida reduïda!

Actualització: El nostre benvolgut webmaster ha  programat que les imatges es comprimeixin automàticament, es poden adjuntar de qualsevol mida.


Es:
Si se desea adjuntar una imagen que supera los 200 kb, se puede reducir el tamaño de la imagen/es con la siguiente aplicación (de microsoft): ImageResizerPowertoySetup.rar

Bajad el adjunto de este mensaje, descomprimidlo com winrar, y instaladlo. Después seleccionad las fotografias a reducir, boton derecho, y aparecerá una nueva entrada que dirá: resize pictures, clicad y especificad el nuevo tamaño, se crearan archivos nuevos de tamaño reducido.

Actualitzación: Nuestro webmaster ha  programado que las fotos se compriman automaticamente, se pueden adjuntar imagenes de qualquier tamaño.

En:
If you want to attach a jpg file that exceds 200 kb, you can easely reduce its size by using this aplication (build by microsoft):  ImageResizerPowertoySetup.rar

Download the file which is attached in this message, uncompress it with winrar, and install. Select the images you want to reduce, rightclick and select the new entry "resize pictures", select desired size, and new files of reduced size will be created.  Enjoy!

New upgrade: Our webmaster has enabled automatic image compression, you can now upload images of any size.

títol: Re: Com reduïr fotografies per al foro?
escrit per pc a 06.06.2008 a les 20:51:50

Sí, hi han moltes maneres, i tinc pendent de fer-ne un d'automàtic: puges les fotos com sigui i el mateix servidor les converteix a la mida correcta i les desa. No ho he fet per manca de temps, això que tinc totes les eines preparades per a realitzar-ho...

títol: Re: com reduir, comprimir jpg
escrit per Roger Layola a 22.10.2008 a les 21:48:17

Cat:
Imatge on surt "resize pictures".

Es:
Imagen donde se encuentra "resize pictures".

En:
Image where you can see the"resize pictures" entry.

títol: Re: com reduir, comprimir jpg? How to reduce jpg?
escrit per pc a 22.02.2009 a les 23:55:45

Això ara ja no cal. El fòrum ho fa automàticament: comprimeix les imatges i les limita a una amplada màxima de 800 píxels. Es poden pujar de la mida que es vulgui, la reducció i adaptació és automàtica!

títol: Re: com reduir, comprimir jpg? How to reduce jpg?
escrit per Roger Layola a 23.02.2009 a les 09:54:41

Moltes gràcies PC!!
Has vist les fotografies dels trolebusos Barcelonins??

fòrum de vehicles elèctrics » Powered by YaBB 2!
YaBB © 2000-2008. All Rights Reserved.