www.teclats.cat
Jocs de mostres / Sample sets

Playable online from this site

Per a ús fora de línia / for use offline:
MyOrgan
GrandOrgue
Hauptwerk (HW1-import)
Clavitudo

Creative_Commons_Attribution-NonCommercial-NoDerivs_3.0_Unported_license +
download_p.png
Sample Sets by Pere Casulleras
 
In collaboration:
 
Museu de la Música de Barcelona
 
Tecnologies ESMUC
 
                               
Arciorgano cromatico
Instrument microtonal
 
 

 
Arciorgano cromatico sobre el corpus sonor d'un orgue de Josep Boscà:
 
Col·lecció del Museu de la Música de Barcelona - fitxa Orgue Josep Boscà
 
Instrument amb 24 tecles per octava basat en un clavicèmbal de Domenico da Pesaro del 1548 segons la descripció de Zarlino.
 
Permet tocar en els gèneres diatònic, cromàtic i enharmònic.
 
Aquest instrument només està disponible per a tocar online.
 
This instrument is only available for playing online.

 
 
versió_enharmònica
 

 
Versió enharmònica mitjançant la dinàmica (velocity) - 24 notes per octava:
El pots tocar directament des d'aquesta pàgina.
Pot tardar uns segons en funcionar a l'inici.
Velocity < 20: double enharmonic flat; < 40 enharmonic flat; between 40 and 90: diatonic keys; between 90 and 110: enh. sharp; >110: double sharp.
Enharmonic version velocity controlled - 12 notes per octave:
You can play it directly from this page.
It may take a few seconds to work at startup.
Velocity < 20: double enharmonic flat; < 40 enharmonic flat; between 40 and 90: diatonic keys; between 91 and 110: enh. sharp; >110: double sharp.

 
 
Versió diatònica (teclat de 12 notes):
El pots tocar directament des d'aquesta pàgina.
Pot tardar uns segons en funcionar a l'inici.
Un teclat MIDI extern només tindrà accés a les tecles del gènere diatònic.
Diatonic version (12 note keyboard):
You can play it directly from this page.
It may take a few seconds to work at startup.
A MIDI external keyboard will only have access to the keys of the diatonic scale.

 
 
 
 
 
.