low energy server powered by photovoltaics - please be patient!
www.atmos.cat    
 CEWT divendres 9 de desembre 2022  
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques | Pluvios
Llamps | PM 25
Resums | Arxiu
Càmeres
Index UV
Metadades / metadata
Vent
Estacions remotes | Atmos/Meteoclimatic
Utilitats
Antigalles

 
Roses carolíngies
 
Escala de Beaufort
Anemòmetre mecànic
Davis Vantage Vue
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738436"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">

Anemòmetre ultrasònic
Froggit HP1000 SE
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738436"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">

Connexió Wicat - l'Internet del Pallars