Please wait while this page is loading...

low energy server powered by photovoltaics - please be patient.

low energy server powered by photovoltaics - please be patient!
www.campanes.atmos.cat    
 CEST divendres 19 d'agost 2022  
Qüestió des de Valls, on sembla que volen una campana nova:
 
a la fàbrica de campanes Rivera una campana per la seva església en to de La. Però els fabricants els hi han advertit que amb el canvi de temperatures canviarà el to

 
Que canvii una mica, d'acord, però no canviarà pas més de l'ordre d'uns quants cents. No he trobat cap referència a un coeficient per a fer el càlcul, però crec que estem bastant lluny dels 0.8 Hz / ºC a 440Hz dels tubs dels orgues.

Δ Perill galetes! més informació Δ

Connexió Wicat - l'Internet del Pallars