www.atmos.cat    
 CEST divendres 24 de maig 2024  
En les plantilles Meteoclimatic amb el programa Weatherlink (Davis).
 
El programa Weatherlink no permet introduir registres de dades inexistents. Aquest comportament, altrament del tot correcte, pot crear problemes en xarxes com Meteoclimatic en forma d'inconsistència de dades, per exemple, canviant d'un model d'estació a una Davis. Els valors que s'hagin pogut produir amb anterioritat no es poden incorporar a la base de dades de Weatherlink, de manera que a acada pujada de plantilla es produirà una inconsistència, al no quedar reflectit el o els valors extrems anteriors en el camp mensual i/o anual.
 
Aquesta utilitat ens permet de corregir aquest problema sobre les dades generades per el weatherlink.
 
- A la plantilla que tenim de meteoclimatic, anomenada meteoclimatic.htx, li hem de canviar el nom, i s'ha d'anomenar exactament meteoclim.htx
 
- En el Weatherlink, hem de configurar l'apartat corresponent perquè no agafi la plantilla meteoclimatic.htx sinó meteoclim.htx
 
- A la carpeta on fem que es generi l'arxiu meteoclim.htm hi posem l'utilitat annexe, i l'engeguem una vegada, advertint-nos de que li falta un arxiu anomenat copiaclimatic.ini. Sortim del programa prement ENTER i veurem que el programa ja ens ha creat aquest arxiu meteoclimatic.ini
 
L'obrim amb un editor de textos i seguim les instruccions per a posar els valors extrems necessaris, dient-li també l'any i, si cal, el mes que què s'ha de fer la correcció.
 
Quan posem el programa en marxa (ha d'estar sempre funcionant, en podem posar un accés directe a la carpeta d'inici de windows) ens anirà generant a partir de l'arxiu meteoclim.htm un arxiu anomenat meteoclimatic.htm amb les màximes i mínimes corregides amb els valors que li haurem indicat, que és el que l'utilitat start_meteoclimatic.exe enviarà a Meteoclimatic.
 
Esperem que així sigui més fàcil controlar aquest tipus d'inconsistències!
 
 
================================================================================
=====
 
 
 
En las plantillas Meteoclimatic con el programa Weatherlink (Davis).
 
El programa Weatherlink no permite introducir registros a datos inexistentes. Este comportamiento, también del todo correcto, puede crear problemas en redes como Meteoclimatic en forma de inconsistencia de datos, por ejemplo, cambiando de un modelo de estación a Davis. Los valores que se hayan podido producir con anterioridad no se pueden incorporar a la base de datos de Weatherlink, de manera que a A cada subida de plantilla se producirá una inconsistencia, al no quedar reflejado el o los valores extremos anteriores en el campo mensual y / o anual.
 
Esta utilidad nos permite corregir este problema sobre los datos generados por el WeatherLink.
 
- En la plantilla que tenemos de meteoclimatic, llamada meteoclimatic.htx, le tenemos que cambiar el nombre, y debe llamarse exactamente meteoclim.htx
 
- En el Weatherlink, debemos configurar el apartado correspondiente para que no coja la plantilla meteoclimatic.htx sino meteoclim.htx
 
- En la carpeta donde hacemos que se genere el archivo meteoclim.htm ponemos la utilidad anexo, y la ponemos en marcha una vez, advirtiéndonos de que le falta un archivo llamado copiaclimatic.ini. Salimos del programa pulsando ENTER y veremos que el programa ya nos ha creado este archivo meteoclimatic.ini
 
La abrimos con un editor de textos y seguimos las instrucciones para poner los valores extremos necesarios, diciéndole también el año y, si es necesario, el mes que que se debe hacer la corrección.
 
Cuando ponemos el programa en marcha (tiene que estar siempre funcionando, podemos poner un acceso directo a la carpeta de inicio de windows) nos irá generando a partir del archivo meteoclim.htm un archivo llamado meteoclimatic.htm con las más altas y mínimas corregidas con los valores que le habremos indicado, que es lo que la utilidad start_meteoclimatic.exe enviará a Meteoclimatic.
 
Esperamos que así sea más fácil controlar este tipo de inconsistencias!
copiaclimatic.exe