www.atmos.cat    
 CEWT dijous 27 de gener 2022  
Carl Philip Emanuel Bach, cello konzert b-dur i sinfonies
Enregistrament a Caen, anys 80

Δ Perill galetes! més informació Δ

Connexió Wicat - l'Internet del Pallars