www.esmuc.atmos.cat    
 CEST dissabte 13 de juliol 2024  
Assignatura: Tècniques d'enregistrament i de postproducció I  
Departament: Sonologia  
Nombre de crèdits: 6  
Hores de classe: 45  
Quadrimestre: 1 o 2
Professor: Pere Casulleras
 
Objectius de l'assignatura  
Seleccionar, configurar i utilitzar els dispositius tècnics per a un enregistrament, tenint en compte els aspectes estètics i musicals que hi intervenen.  
Desenvolupar les habilitats pràctiques necessàries per a portar a terme una sessió senzilla d'enregistrament sonor tenint en compte:  
 • posicionament correcte dels instruments i dels micròfons  
 • cerca del balanç sonor  
 • escriptura de protocols d'enregistrament  
 • elaboració de plans de muntatge  
 • editatge musical senzill  
 • interaccions amb els aspectes musicals: dinàmica, articulació i altres elements determinants musicalment  
   
Continguts
 • Conceptuals

  • Microfonia bàsica.  
  • Introducció al protocol musical.  
  • Enregistrament amb un equipament portàtil i muntatge musical (editing) amb ordinador.  
  • Preparació musical específica per a l'enregistrament.

 • Procedimentals

  • realització d'un projecte d'enregistrament individual senzill  
  • balanç sonor, manipulació dels dispositius de captació i posicionament de tots els elements  
  • enregistrament amb redacció de protocol, manipulació dels dispositius d'emmagatzematge de so i assessorament musical de l'intèrpret  
  • elaboració i execució d'un pla de muntatge (edició amb programa informàtic)

 • Metodologia  

  • Realització en grup d'enregistraments, a classe.
  • Postproducció dels enregistraments realitzats.
  • En les sessions teòriques s'expliquen els continguts conceptuals. Les sessions pràctiques es dediquen als continguts procedimentals.

 • Avaluació i qualificació

  • S'avalua l'evolució feta, l'assoliment d'un nivell adequat als objectius plantejats i la participació en tots els aspectes en els projectes, de les propostes a la realització.  
  • Es té en compte l'avaluació pròpia i l'avaluació del professor basant-se en els projectes realitzats durant el quadrimestre.
  • Barem de la nota de l'assignatura:
   • Test final online: 40%
   • Participació activa en un enregistrament a classe: 20%
   • Execució d'una feina de postproducció: 20%
   • Assistència a classe: 20%

 • Materials per a l'assignatura  

  • La documentació específica per al curs junt amb algunes eines es troba en aquesta web (accés restringit als participants). Ordinador amb altaveus i connexió a internet és altament recomanable (disponible en part a l'Esmuc).  
  • Caldrà preveure una fotocòpia (que es pugui guixar) de la partitura de cada peça a enregistrar en els projectes.

 
avui_20121116-174022-00.jpg
avui_20121116-174022-00.jpg