www.campanes.atmos.cat    
 CEST diumenge 23 de juny 2024  
CAMPANES DE TAÜLL (ALTA RIBARGORÇA)
 
El nucli de Taüll conserva dues esglésies romàniques, Sta. Maria (al poble) i St. Climent (als afores). Totes dues foren consagrades el 1123, amb un dia de diferència...
Foren pagades pels senyors d´Erill, feudataris de la vall de Boí. Els trets més característics són la planta basilical de 3 naus, amb pilars cilíndrics i uns campanars esvelts i elegants...
Els millors són els d´Erill-la-Vall i St. Climent de Taüll; potser el de St. Joan de Boí seria magnífic, però restà inacabat o s´esfondrà segles enrera...
He visitat el de Boí, i el de St. Climent.
 
El de St Joan de Boí, conserva quatre campanes, però són discretes pel que fa a valor, una d´elles és molt petita...i la grossa, segurament de la primera meitat del s.XIX no està malament pel que fa a so, mentre que l´aspecte és rústec i poc agradable. L´escala és tota nova i de fusta.
 
El de St. Climent és tota una altra cosa: només entrar ja trobem una rústica campana gòtica, força antiga però de lletres molt belles.
Pujant a la torre, en trobem tres més, així que he decidit nomenar-les amb un número currens, seguint més o menys l´ordre de tamany, ja que essent tant antigues no tenen gravats el nom, ni l´any, i no en conec el nom popular o la seva funció.
Tenim doncs;
a)Taüll St Climent-1: una peça del XVI (marge 1500-1620), de mida raonable i sembla que no massa bona de so.
b)Taüll St Climent-2: una peça molt bonica, potser un xic anterior, de finals del XV? (marge 1450-1550)
c)Taüll St Climent-3: una peça antiga, no massa gran, de cap a 1400, que és a dins l´església. Té una nansa simple.
d)Taüll St Climent-4: una peça petita, de nansa simple, una esquella?, molt possiblement del mateix fonedor que la 2.
 
La instal·lació de les peces és molt i molt precària; cal una intervenció ben feta, amb jous nous per a totes i batalls, que no n´hi ha cap...
Les campanes han d´anar penjades de bigues de fusta i mai de ferro; i si cal, baixar-les un pis, per tal de no afectar tant l´estabilitat de la torre. Potser no cal posar-les totes al mateix pis...proposo les dues xiques dalt(5è pis, on són avui) i les grosses a sota, per exemple.
 
El que no pot ser és que alguna vagi avall, com va passar amb la núm 3, llançada per un vàndal daltabaix del cloquer. Totes quatre mereixen la categoria de Bé d´Interès Cultural.  Smiley
 
 
 
Ara comencem la visita amb un aspecte del cloquer de St. Climent, esvelt i elegant...
cpunta_alta_17_juny_2006_172bn.jpg
cpunta_alta_17_juny_2006_172bn.jpg
St Climent de Taüll-3, a baix, dins l´església.
Sembla que fa uns anys un imbècil la va tirar daltabaix del campanar i per això es troba actualment a dins l´església...
Està esquerdada, però no sé si és degut a la caiguda o ja ho estava...en tot cas, bé no li van fer, llançant-la...pobreta.
És la peça més important del conjunt.
cpunta_alta_17_juny_2006_137.jpg
cpunta_alta_17_juny_2006_137.jpg
St. Climent de Taüll-3. Detall de la lletreria. Datable vers 1400 (marge 1350-1450) i sens dubte la més antiga de l´església. hi ha la curiositat d´una O que està tombada, per badada o distracció del fonedor... fet d´altra banda no massa extrany.
Evidentment, la inscripció és una de les típiques: XPS VINCIT XPS REGNAT XPS IMPERAT XPS AB OMNI MALO NOS DEFENDAT. AMEN (no recordo si hi ha totes les paraules, si aquestes es troben abreujades o no, si hi ha l´Amén, si hi ha alguna altra inscripció...etc).
cpunta_alta_17_juny_2006_133.jpg
cpunta_alta_17_juny_2006_133.jpg
St. Climent de Taüll-4. Dalt el campanar, al 5è pis, però en una rapisa de la finestra est. Seria tot un detall preveure -i evitar, és clar- una possible caiguda, com li va passar a la St. Climent-3... Smiley
 
M´han dit que les campanes ja estan inventariades, però si passa això, francament, permeteu-me que dubti de la fiabilitat del catàleg...
 
Esta relacionada amb la 2.
cpunta_alta_17_juny_2006_138.jpg
cpunta_alta_17_juny_2006_138.jpg
La campana major, o St. Climent de Taüll-1. Datable dins el marge comprès entre 1500 i 1620,
Aquí les nanses són compostes, mentres que a la St. Climent de Taüll-4 era una sola nansa simple, i amb decoració trenada.
Crec recordar que la inscripció era un poti-poti o galimaties de dues frases usuals del XV-XVI:
Ihesus rex veni cum pace + Deus homo factus est et habitabit in nobis
 
En fi...
cpunta_alta_17_juny_2006_140.jpg
cpunta_alta_17_juny_2006_140.jpg
El jou de la campana St. Climent de Taüll-1, datat el 1766. Es tracta d´un exemplar genuïnament pirinenc, amb la forma medieval, tal i com apareix en tants retaules...
Actualment carrega sobre dues bigues, però no pot ventar-se, perquè no és sobre els eixos que descansa...
cpunta_alta_17_juny_2006_141.jpg
cpunta_alta_17_juny_2006_141.jpg
St. Climent de Taüll-2. És la peça més bonica, datable amb prudència entre 1450 i 1550.
El fet de la cinta i la sivella la pot fer semblar més antiga que les peces 1 i 4; també les nanses semblen més primitives...amb tot peces similars es fonen en capitals importants com València a mitjan del segle XVI. Així doncs, la peça podria ser encara de finals del XVI.
La decoració sembla més acurada que a les altres, almenys si la considerem globalment... (la cinta està bastant borrosa) i la concepció de la forma del vas i de les nanses sembla més "gòtica" que a les altres dues...la crec més antiga, però amb les reserves prudents d´estar parlant de dos fonedors diferents: el mestre de les campanes 1 i 4 i el de la 2.
 
La inscripció que vol dur (no sé si hi figura sencera, ni com està abreujada) ja la dóna correctament el Dr. Llop i jo també l´havia transcrit correctament sense tenir-ne notícia en la campana gòtica d´Igualada (ca 1300-1350).
És la famosa MENTEM SANCTAM SPONTANEUM HONOREM DEO ET PATRIE LIBERATIONEM.
cpunta_alta_17_juny_2006_142.jpg
cpunta_alta_17_juny_2006_142.jpg
Detall de la lletreria de la St. Climent de Taüll-4, datable cap a 1500-1550, i bessona de la St. Climent de Taüll-1.
Hi apareix el Crist "baró de dolors" o Ecce Homo, és a dir el crist presentat al poble mentre l´escridassen per a crucificar-lo. En el medalló, el nom IHS (Ihesus).
cpunta_alta_17_juny_2006_146.jpg
cpunta_alta_17_juny_2006_146.jpg
Detall de la coberta del 6è pis, amb la piràmide de pissarra.
cpunta_alta_17_juny_2006_155.jpg
cpunta_alta_17_juny_2006_155.jpg
Uns visitants molt simpàtics, amb qui vam comentar diversos aspectes de les campanes allí existents.
cpunta_alta_17_juny_2006_159.jpg
cpunta_alta_17_juny_2006_159.jpg
La St. Climent de Taüll-2 penja d´un cable i d´una manera molt rudimentària... en Llop i Bayo tenia raó: mereix un tractament millor que el que té!
No es manera... cal penjar unes bigues com cal, encara que sigui un pis més avall per minimitzar els esforços.
 
Un conjunt bellíssim, molt millor que el de St. joan de Boí el qual, en canvi, està en condicions decents (sense passar-se, però, eh? tampoc se´n pot ventar cap).
cpunta_alta_17_juny_2006_161.jpg
cpunta_alta_17_juny_2006_161.jpg
     
 
               EL CAMPANER DE TAÜLL
 
 
     El campaner de Taüll
     porta una barba tan blanca
     com la del bon pirineu
     -i una cabellera llarga...
     Té un didal de mar als ulls
     i el xaloc a la mirada;
     i és tant alt com el cloquer
     i més vell que la campana...
 
     Un pit-roig al finestró
     l´ha despertat a trenc d´alba
     i el campaner de Taüll
     ha enfilat corrents l´escala,
     calçat amb esclops de sol
     a dir el seu somni d´albada
     al tornaveu de la vall
     -i ha desfermat la campana.
 
     Qui l´ha sentit de primer
     ha estat el vell del vilatge  
     d´Erill-la-Vall -que no dorm;
     i després el vell de Caldes,
     i després el de Boí
     -que són gent de la contrada;
     i s´ajunten amb delit
     a la crida inesperada!
 
 
(cantada per Primera Nota)
Aquí veiem ara el campanar de St. Joan de Boí, amb un basament de l´XI-XII (ca 1100) i un pis final de cap als segles XV-XVII.
Les campanes no són res de l´altre món, però tenen totes el jou a la manera medieval...
cpunta_alta_17_juny_2006_107.jpg
cpunta_alta_17_juny_2006_107.jpg
Un detall del basament i els dos pisos inferiors...sense mostrar la visió de la part superior...
...la pures a de línies hi és manifesta...més que a Taüll i quasi tant com a Erill-la-Vall...d´on eren els senyors feudals de la contrada.
cpunta_alta_17_juny_2006_108_001.jpg
cpunta_alta_17_juny_2006_108_001.jpg
El preciós cloquer d´Erill-la-Vall, el més pur de línies dels conservats fins avui a la zona...
cal dir que si Durro conservés perfectament el de l´església dela Nativitat i Boí hagués acabat el seu (o no s´hagués enfonsat) la Vall de Boí seria avui un festival d´alegres torres esbeltes, talment una Manhattan del segle XIIè!
cpunta_alta_17_juny_2006_201.jpg
cpunta_alta_17_juny_2006_201.jpg
ah, el pirineu...
 
                                       ...me n´hi aniré a viure algun dia?
cpunta_alta_17_juny_2006_206bn.jpg
cpunta_alta_17_juny_2006_206bn.jpg
Nois, clavat!
No ho havia vist, però la campana 2 va datada... és de 1479.
 
I la núm 4 té tots els números de ser del mateix fonedor; per tant, del mateix any quasi segur.
 
La campana 1 queda encara datada en un marge ample, però l´acotaria un xic més, cap a 1500-1520.
 
I la campana 3, la de baix, decidim una cronologia de principis del XV. En tot cas, abans de 1430 i, molt possiblement, de cap a 1400 o fins i tot finals del XIV.