www.antiga.atmos.cat    
 CEWT dimarts 1 de desembre 2020  
La missa en MP3, solmitzada i en tremp mesotònic de 2/7 de coma a l'orgue de Smecno (1587)
kyrie.mp3 (clica aquí si el teu navegador no suporta html5)

Δ Perill galetes! més informació Δ

Connexió Wicat - l'Internet del Pallars