Please wait while this page is loading...

low energy server powered by photovoltaics - please be patient.

low energy server powered by photovoltaics - please be patient!
www.campanes.atmos.cat    
 CEST divendres 19 d'agost 2022  
Aquí exposo els originals del gravats que vaig fer per a les dues noves campanes del Monestir de Montserrat.
Són St. Jordi
Montserrat_gravats_noves_2004_004.jpg
Montserrat_gravats_noves_2004_004.jpg
I St. Josep
Montserrat_gravats_noves_2004_003.jpg
Montserrat_gravats_noves_2004_003.jpg
I ara els resultats, modelats en relleu per l´artesanat  de la firma Bachert.
St. Jordi
Montserrat_22_III_2004_038.jpg
Montserrat_22_III_2004_038.jpg
I St. Josep
Montserrat_22_III_2004_041.jpg
Montserrat_22_III_2004_041.jpg

Δ Perill galetes! més informació Δ

Connexió Wicat - l'Internet del Pallars