www.campanes.atmos.cat    
 CEWT divendres 8 de desembre 2023  
Aquí exposo els originals del gravats que vaig fer per a les dues noves campanes del Monestir de Montserrat.
Són St. Jordi
Montserrat_gravats_noves_2004_004.jpg
Montserrat_gravats_noves_2004_004.jpg
I St. Josep
Montserrat_gravats_noves_2004_003.jpg
Montserrat_gravats_noves_2004_003.jpg
I ara els resultats, modelats en relleu per l´artesanat  de la firma Bachert.
St. Jordi
Montserrat_22_III_2004_038.jpg
Montserrat_22_III_2004_038.jpg
I St. Josep
Montserrat_22_III_2004_041.jpg
Montserrat_22_III_2004_041.jpg


Connexió Wicat - l'Internet del Pallars