inici   index   meteoclimatic.atmos.cat   fotos esfèriques   teclats   bicicleta   voltforum    
 CEWT dimecres 21 de febrer 2024  
1  i / ii / Re: Els Hostalets de Balenyà
 a: 27.01.2024 a les 11:37:46 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738876"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">
Valors (escala europea)DescripcióConseqüències
0 - 10Good
Bona
Air quality is satisfactory, and air pollution poses little or no risk.
La qualitat de l'aire és satisfactòria i la contaminació no suposa cap risc.
11 - 20Moderada
Moderate
Air quality is acceptable. However, there may be a risk for some people, particularly those who are unusually sensitive to air pollution.
La qualitat de l'aire és acceptable. Tanmateix, hi pot haver un risc per a algunes persones, especialment aquelles que són inusualment sensibles a la contaminació de l'aire.
21 - 25Mediocre
Mediocre
Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is less likely to be affected.
Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És menys probable que el públic en general en sigui afectat.
26 - 50Unhealthy
Insalubre
Some members of the general public may experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects.
Alguns membres del públic en general poden experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus per a la salut.
51 - 75Very Unhealthy
Molt insalubre
Health alert: The risk of health effects is increased for everyone.
Alerta sanitària: augmenta el risc d'efectes sobre la salut per a tothom.
+ 75Hazardous
Perillosa
Health warning of emergency conditions: everyone is more likely to be affected.
Alerta sanitària de condicions d'emergència: tothom se'n pot veure afectat.

act.:

Contestar Contestar Citar Citar  

2  Meteo / Observatori / Re: AQI - qualitat de l'aire
 a: 27.01.2024 a les 11:34:32 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738876"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">
Valors (escala europea)DescripcióConseqüències
0 - 10Good
Bona
Air quality is satisfactory, and air pollution poses little or no risk.
La qualitat de l'aire és satisfactòria i la contaminació no suposa cap risc.
11 - 20Moderada
Moderate
Air quality is acceptable. However, there may be a risk for some people, particularly those who are unusually sensitive to air pollution.
La qualitat de l'aire és acceptable. Tanmateix, hi pot haver un risc per a algunes persones, especialment aquelles que són inusualment sensibles a la contaminació de l'aire.
21 - 25Mediocre
Mediocre
Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is less likely to be affected.
Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És menys probable que el públic en general en sigui afectat.
26 - 50Unhealthy
Insalubre
Some members of the general public may experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects.
Alguns membres del públic en general poden experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus per a la salut.
51 - 75Very Unhealthy
Molt insalubre
Health alert: The risk of health effects is increased for everyone.
Alerta sanitària: augmenta el risc d'efectes sobre la salut per a tothom.
+ 75Hazardous
Perillosa
Health warning of emergency conditions: everyone is more likely to be affected.
Alerta sanitària de condicions d'emergència: tothom se'n pot veure afectat.

act.:

Contestar Contestar Citar Citar  

3  i / ii / Re: Els Hostalets de Balenyà
 a: 27.01.2024 a les 11:32:50 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
meteoclimatic96.pngwindyp.gif logo_both_0001.gif awekas-logo-kl-header.jpg
Contestar Contestar Citar Citar  

4  SampleSets / SampleSets / New organisation
 a: 07.01.2024 a les 19:43:18 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
Jocs de mostres / Sample sets
format HW1 / MyOrgan / GrandOrgue

Programari recomanat / Suitable software:
MyOrgan
GrandOrgue
Hauptwerk (HW1-import)
Clavitudo Clavitudo_App_Store

Creative_Commons_Attribution-NonCommercial-NoDerivs_3.0_Unported_license +
download_p.png
 
En col·laboració:
 
Museu de la Música de Barcelona
 
Tecnologies ESMUC
 
Els jocs de mostres o samplesets són enregistraments de tots
els sons individuals de totes les notes i registres que un instrument
pot fer, amb les dades addicionals necessàries per a que un
programari els pugui reproduir de manera anàloga a l'original.
Es tracta doncs d'una reproducció virtual que es comporta idealment
com el propi instrument físic.
Tot i necessitar d'un suport informàtic considerable, no es tracta doncs
d'un instrument electrònic sinó de la reproducció de sons naturals controlada
per un giny encarregat d'emular el funcionament del teclat de
l'instrument real, estem per tant davant d'un electròfon híbrid.
 
Per a utilitzar aquests jocs de mostres cal un teclat electrònic connectat a
un ordinador on hi hagi programari que pugui ingerir-los. Un bon programa per
a aquestes mostres és el GrandOrgue, que és
programari lliure, i funciona en tots els sistemes operatius habituals
(Windows, MacIntosh i Linux).
 
Els instruments aquí presentats són exemplars d'accés restringit o àdhuc impossible
pel fet de ser peces úniques, fràgils o fins i tot en estat precari que no permetria
un funcionament normal, i que així són accessibles a tothom qui els vulgui conèixer i
aprofundir en llurs possibilitats musicals i sonores.
 
==============================
 
Sample sets are collections of recordings that capture the individual sounds produced by each
note and register of a musical instrument. These recordings are accompanied by additional data
required for software to emulate the instrument accurately. In essence, a sample set is a virtual
reproduction of an existing instrument, designed to behave just like the original.
 
It is important to note that sample sets do not constitute electronic instruments themselves.
Rather, they enable the controlled reproduction of natural sounds through the use of an electronic
widget that emulates the operation of the keyboard of the original instrument.
 
To play these sample sets, you need an electronic keyboard connected to a computer running
dedicated software capable of processing them. One popular program for working with sample sets
is GrandOrgue, which is freely available and compatible with common operating systems such as
Windows, macOS, and Linux.
 
The instruments discussed here are presented as examples that may have limited or even impossible
accessibility. This could be due to factors such as their uniqueness, fragility, or current state of disrepair,
which prevents their normal operation. Sample sets provide an opportunity for anyone interested to
explore and delve into the musical and sonic possibilities of these instruments,
even if they cannot physically access them.

 
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738876"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">

Instruments del Museu de la Música de Barcelona
 
Claviorgue Lorenz Hauslaib
 Nürnberg 1590
 Claviorganum_Lorenz_Hauslaib_1590

 Museu de la Música de Barcelona
 Espineta, 4 registres, dos teclats
 
Clavicèmbal Christian Zell
 Hamburg 1737
 Clavicembal_Christian_Zell_1737

 Museu de la Música de Barcelona
 1 teclat, dos registres de 8 peus, un de 4, i llaüt
 
Orgue de processó
 Aragó segle XVII
 Orgue_de_Processo_Aragones

 Museu de la Música de Barcelona
 15 registres partits, 1 teclat
 
Orgue saltiri
 Manresa, 1765
 Orgue_saltiri_1765

 Museu de la Música de Barcelona
 4 registres, 1 teclat de saltiri
 
Orgue Manuel Perez Molero
 Segovia 1719
 Orgue_Manuel_Perez_Molero_1719

 Museu de la Música de Barcelona
 13 registres partits, 1 teclat
 
Celesta Mustel
 Paris, ca.1900 - 1950
 Celesta_Mustel_ca_1900-1950

 Museu de la Música de Barcelona
 
Harmonium Mustel
 Paris, ca.1900 - 1950
 Harmonium_Mustel_ca_1900-1950

13 registres, 2 teclats
 Museu de la Música de Barcelona
 
Clavicèmbal Carl Conrad Fleischer
 Hamburg, 1720
 Clavicembal_Carl_Conrad_Fleischer_1720

2 registres de 8 peus, 1 de 4, 1 teclat
 (Reconstrucció virtual)
 Museu de la Música de Barcelona
 
Orgue Josep Boscà
Barcelona, ca. 1700-1720
 Orgue_Josep_Bosca_ca_1700-1720

6 registres, 1 teclat
 (Reconstrucció virtual)
 Museu de la Música de Barcelona
 
San_Pablo_Zaragoza_Hill
 
Altres instruments
 
Orgue Gerhard Grenzing
 El Papiol 2002
 Orgue_Grenzing_Esmuc_2002

 Escola Superior de Música de Catalunya
 11 registres, 2 teclats i pedal
 
 
Orgue de la Basílica dels Sants Just i Pastor
 Barcelona, ca.1500 - 1904
 Orgue_de_Sants_Just_i_Pastor_Barcelona

 28 registres, 2 teclats i pedal
 
Orgue de Santa Maria de Segueró
 Beuda, Alta Garrotxa, Unknown ca. 1800
 Orgue_de_Seguero,_Beuda_ca_1800

 9 registres partits, 1 teclat i pedal
 (Reconstrucció virtual)
 
 


 
 
.
 
 
 
Contestar Contestar Citar Citar  

5  SampleSets / SampleSets / Nova organització
 a: 07.01.2024 a les 19:25:59 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
Jocs de mostres / Sample sets
format HW1 / MyOrgan / GrandOrgue

Programari recomanat / Suitable software:
MyOrgan
GrandOrgue
Hauptwerk (HW1-import)
Clavitudo Clavitudo_App_Store

Creative_Commons_Attribution-NonCommercial-NoDerivs_3.0_Unported_license +
download_p.png
 
En col·laboració:
 
Museu de la Música de Barcelona
 
Tecnologies ESMUC
 
Els jocs de mostres o samplesets són enregistraments de tots
els sons individuals de totes les notes i registres que un instrument
pot fer, amb les dades addicionals necessàries per a que un
programari els pugui reproduir de manera anàloga a l'original.
Es tracta doncs d'una reproducció virtual que es comporta idealment
com el propi instrument físic.
Tot i necessitar d'un suport informàtic considerable, no es tracta doncs
d'un instrument electrònic sinó de la reproducció de sons naturals controlada
per un giny encarregat d'emular el funcionament del teclat de
l'instrument real, estem per tant davant d'un electròfon híbrid.
 
Per a utilitzar aquests jocs de mostres cal un teclat electrònic connectat a
un ordinador on hi hagi programari que pugui ingerir-los. Un bon programa per
a aquestes mostres és el GrandOrgue, que és
programari lliure, i funciona en tots els sistemes operatius habituals
(Windows, MacIntosh i Linux).
 
Els instruments aquí presentats són exemplars d'accés restringit o àdhuc impossible
pel fet de ser peces úniques, fràgils o fins i tot en estat precari que no permetria
un funcionament normal, i que així són accessibles a tothom qui els vulgui conèixer i
aprofundir en llurs possibilitats musicals i sonores.
 
==============================
 
Sample sets are collections of recordings that capture the individual sounds produced by each
note and register of a musical instrument. These recordings are accompanied by additional data
required for software to emulate the instrument accurately. In essence, a sample set is a virtual
reproduction of an existing instrument, designed to behave just like the original.
 
It is important to note that sample sets do not constitute electronic instruments themselves.
Rather, they enable the controlled reproduction of natural sounds through the use of an electronic
widget that emulates the operation of the keyboard of the original instrument.
 
To play these sample sets, you need an electronic keyboard connected to a computer running
dedicated software capable of processing them. One popular program for working with sample sets
is GrandOrgue, which is freely available and compatible with common operating systems such as
Windows, macOS, and Linux.
 
The instruments discussed here are presented as examples that may have limited or even impossible
accessibility. This could be due to factors such as their uniqueness, fragility, or current state of disrepair,
which prevents their normal operation. Sample sets provide an opportunity for anyone interested to
explore and delve into the musical and sonic possibilities of these instruments,
even if they cannot physically access them.

 
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738876"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">

Instruments del Museu de la Música de Barcelona
 
Claviorgue Lorenz Hauslaib
 Nürnberg 1590
 Claviorganum_Lorenz_Hauslaib_1590

 Museu de la Música de Barcelona
 Espineta, 4 registres, dos teclats
 
Clavicèmbal Christian Zell
 Hamburg 1737
 Clavicembal_Christian_Zell_1737

 Museu de la Música de Barcelona
 1 teclat, dos registres de 8 peus, un de 4, i llaüt
 
Orgue de processó
 Aragó segle XVII
 Orgue_de_Processo_Aragones

 Museu de la Música de Barcelona
 15 registres partits, 1 teclat
 
Orgue saltiri
 Manresa, 1765
 Orgue_saltiri_1765

 Museu de la Música de Barcelona
 4 registres, 1 teclat de saltiri
 
Orgue Manuel Perez Molero
 Segovia 1719
 Orgue_Manuel_Perez_Molero_1719

 Museu de la Música de Barcelona
 13 registres partits, 1 teclat
 
Celesta Mustel
 Paris, ca.1900 - 1950
 Celesta_Mustel_ca_1900-1950

 Museu de la Música de Barcelona
 
Harmonium Mustel
 Paris, ca.1900 - 1950
 Harmonium_Mustel_ca_1900-1950

13 registres, 2 teclats
 Museu de la Música de Barcelona
 
Clavicèmbal Carl Conrad Fleischer
 Hamburg, 1720
 Clavicembal_Carl_Conrad_Fleischer_1720

2 registres de 8 peus, 1 de 4, 1 teclat
 (Reconstrucció virtual)
 Museu de la Música de Barcelona
 
Orgue Josep Boscà
Barcelona, ca. 1700-1720
 Orgue_Josep_Bosca_ca_1700-1720

6 registres, 1 teclat
 (Reconstrucció virtual)
 Museu de la Música de Barcelona
 
San_Pablo_Zaragoza_Hill
 
Altres instruments
 
Orgue Gerhard Grenzing
 El Papiol 2002
 Orgue_Grenzing_Esmuc_2002

 Escola Superior de Música de Catalunya
 11 registres, 2 teclats i pedal
 
 
Orgue de la Basílica dels Sants Just i Pastor
 Barcelona, ca.1500 - 1904
 Orgue_de_Sants_Just_i_Pastor_Barcelona

 28 registres, 2 teclats i pedal
 
Orgue de Santa Maria de Segueró
 Beuda, Alta Garrotxa, Unknown ca. 1800
 Orgue_de_Seguero,_Beuda_ca_1800

 9 registres partits, 1 teclat i pedal
 (Reconstrucció virtual)
 
 


 
 
.
 
 
 
Contestar Contestar Citar Citar  

6  app / app / App wll
 a: 13.12.2023 a les 23:08:22 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques
Pluviòmetres
Vent
Resums | Arxiu
Partícules en suspensió
Radiació UV
Metadades / metadata
Atmos/Meteoclimatic
Utilitats
Antigalles

 
rainhistory.gif
 
 
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738876"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">

Web Apps
Meteo_Sant_Martí_de_Canals   Meteoclimatic_geolocalitzat
cameres.gif

 
Sant Martí de Canals 21/02/2024 09:41 UTC
 Variable Valor actual Valor màxim Valor mínim

 Temperatura 8.7 °C 8.7 °C 5.2 °C
 Humitat 62 % 64 % 48 % Baròmetre 1025.0 hPa 1025.7 hPa 1023.6 hPa Tendència HPa/h

 Velocitat del vent 1.8 km/h   Bf  5.2 km/h   Bf 
 Direcció del vent 0 °

 Pluja Diària Mensual Anual
 Pluja 0 mm 30 mm 60.8 mm

 Partícules Valor actual Valor màxim Valor mitjà
Partícules en suspensió PM 1µm 0 µg/m3 36 µg/m3 1.1 µg/m3
Partícules en suspensió PM 2.5µm 1 µg/m3 60 µg/m3 2.3 µg/m3
Partícules en suspensió PM 10µm 1 µg/m3 71 µg/m3 2.7 µg/m3
Valor momentani de partícules PM1 i PM2.5 1 (baixa) 60 (extremadament alta) 2.4 µg/m3
(m. 24 h.):
baixa


 

.
Contestar Contestar Citar Citar  

7  Meteo / Observatori / Aire interior
 a: 09.12.2023 a les 16:18:59 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc

 
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques
Pluviòmetres
Vent
Resums | Arxiu
Partícules en suspensió
Radiació UV
Metadades / metadata
Atmos/Meteoclimatic
Utilitats
Antigalles

 
act.:

     
pm25_7209617A134BDA3A0A6CEF78A67B21F6.gif
Sensor interior mòbil
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738876"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">

Valors (escala europea)DescripcióConseqüències
0 - 10Good
Bona
Air quality is satisfactory, and air pollution poses little or no risk.
La qualitat de l'aire és satisfactòria i la contaminació no suposa cap risc.
11 - 20Acceptable
Raonablement bona
Air quality is acceptable. However, there may be a risk for some people, particularly those who are unusually sensitive to air pollution.
La qualitat de l'aire és acceptable. Tanmateix, hi pot haver un risc per a algunes persones, especialment aquelles que són inusualment sensibles a la contaminació de l'aire.
21 - 25Mediocre
Regular
Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is less likely to be affected.
Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És menys probable que el públic en general es vegi afectat.
26 - 50Unhealthy
Desfavorable (insalubre)
Some members of the general public may experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects.
Alguns membres del públic en general poden experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus per a la salut.
51 - 75Very Unhealthy
Molt desfavorable (molt insalubre)
Health alert: The risk of health effects is increased for everyone.
Alerta sanitària: augmenta el risc d'efectes sobre la salut per a tothom.
+ 75Hazardous
Extremadament desfavorable (extremadament insalubre)
Health warning of emergency conditions: everyone is more likely to be affected.
Alerta sanitària de condicions d'emergència: tothom se'n pot veure afectat.


 
 
 
.
Contestar Contestar Citar Citar  

8  SampleSets / SampleSets / Re: Manuel Perez Molero
 a: 19.11.2023 a les 10:01:26 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
I la versió fictícia total...
Contestar Contestar Citar Citar  

9  Esmuc - Música Antiga / tremps - exemples / Luys Venegas de Henestrosa, Belle sans pere (Libro
 a: 17.11.2023 a les 13:19:48 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
Luys Venegas de Henestrosa, Belle sans pere (Libro de Cifra Nueva, Alcalá de Henares 1557) a 12 veus
 
Reproducció virtual de l'orgue Josep Boscà (doblada) del Museu de la Música de Barcelona.
Contestar Contestar Citar Citar  

10  SampleSets / SampleSets / Re: Orgue Josep Boscà ca. 1700-1725
 a: 17.11.2023 a les 04:19:50 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
Una particularitat és que els tubs són de plom, alguns en avançat estat d'oxidació (altament tòxic), ço que en fa la manipulació particularment delicada.
Contestar Contestar Citar Citar  

11  SampleSets / SampleSets / Re: Orgue Josep Boscà ca. 1700-1725
 a: 17.11.2023 a les 04:17:12 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
L'instrument no està restaurat ni pot sonar. Les mostres es van obtenir fent arribar l'aire als tubs encara en bon estat mitjançant diverses eines, i extrapolant dades on fou necessari. Es tracta doncs d'una aproximació amb sons parcialment reals que ens pot donar una idea del que seria aquest orgue si estigués en condicions.
Contestar Contestar Citar Citar  

12  SampleSets / SampleSets / Re: Clavicèmbal Carl Conrad Fleischer 1720
 a: 16.11.2023 a les 09:56:52 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
Per a enregistrar les mostres va caldre tot un treball d'adaptació, gairebé individual per a cada nota, de les parts mecàniques, atès que l'instrument no es pot fer sonar normalment, tampoc no s'havien fet durant la restauració estructural els ajustos necessaris ni tampoc cap tipus d'harmonització, treball de totes totes impossible si l'instrument no es pot tocar.
Contestar Contestar Citar Citar  

13  SampleSets / SampleSets / Re: Clavicèmbal Carl Conrad Fleischer 1720
 a: 16.11.2023 a les 09:52:46 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
L'instrument exposat al Museu de la Música de Barcelona està restaurat estructuralment, però degut al seu disseny i antiguitat no podria resistir la tensió de les cordes. Així, tot i estar restaurat, no pot ni podrà mai sonar.
Per això es va optar per una reconstrucció virtual: tensar i afinar totes les cordes, una per una, i enregistrar-les així, permetent al capdavall d'obtenir un joc de mostres complet.
 
Hi ha però una qüestió evident: una corda d'un clavicèmbal no sona pas igual si és l'única tensada i afinada que si tota la resta també ho estan. Les altres cordes ressonen per simpatia, i la tensió sobre el cos de l'instrument també n'afecta el so. Per aquest motiu es va fer un treball previ sobre una reconstrucció d'un clavicèmbal Zell, sorgit del mateix taller que el Fleischer, enregistrant primer totes les notes d'una en una, amb la resta de les cordes destensades, i posteriorment, amb tot l'instrument afinat amb totes les cordes, per a obtenir un patró del canvi, patró que es va modelitzar informàticament i es va aplicar posteriorment a les mostres obtingudes del Fleischer del museu.
 
Foto d'aquest treball previ, anys abans d'abordar l'enregistrament definitiu:
Contestar Contestar Citar Citar  

14  SampleSets / SampleSets / Re: Teclats
 a: 16.11.2023 a les 09:31:34 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
El contingut d'aquest fil s'ha mogut aquí per pc.
Contestar Contestar Citar Citar  

15  Esmuc - Música Antiga / orgues virtuals / Fantasia cromatica, J.P. Sweelinck
 a: 16.11.2023 a les 08:11:59 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
Clavicèmbal Carl Conrad Fleischer
Contestar Contestar Citar Citar  

16  app / app / vell
 a: 05.11.2023 a les 07:03:46 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
Observatori meteorològic de Sant Martí de Canals
Gràfiques
Pluviòmetres
Vent
Resums | Arxiu
Partícules en suspensió
Radiació UV
Metadades / metadata
Atmos/Meteoclimatic
Utilitats
Antigalles

Concentració de partícules: baixa
PM1: 2 µg/m3, Màx.: 46 µg/m3, Mín.: 2 µg/m3
PM2.5: 3 µg/m3, Màx.: 90 µg/m3, Mín.: 2 µg/m3
PM10: 3 µg/m3, Màx.: 101 µg/m3, Mín.: 2 µg/m3
Partícules ara: 3 µg/m3, Màx.: 90 µg/m3, Mín.: 2 µg/m3

 
Temperatura
Humitat

Precipitació
Avui
Mensual
Anual

Vent
Última lectura
Vent del
Mitjana deuminutal

Pressió
Última lectura
Tendència

Extrems d'avui
Temperatura màxima
Temperatura mínima
Humitat màx./mín.
Pressió màx./mín.
Cop de vent màxim

. Act.: 0 segons
Canvia a sistema metric


logo.gif
 
Totes les dades en Temps Universal
    Hora civil
UTC

cameres.gif

 
evolució de la temperatura les darreres 24 hores
8.8ºC màx: 8.8ºC ( 8:48) / mín: 5.2ºC ( 7:18)
evolució de la humitat les darreres 24 hores
61% màx: 64% ( 9:14) / mín: 46% ( 0:00)
evolució de la pressió les darreres 24 hores
màx: 1025.1hPa ( 0:20) / mín: 1023.3hPa ( 3:44)
evolució dels cops de vent les darreres 24 hores
0.0 km/h Bf. màx: 4.8 km/h Bf. ( 1:01)
recorregut del vent durant els 7 darrers dies
0.0 mm Intensitat pcp. màx: 0.0 mm/h (----)
pluja durant els 7 darrers dies
Sortida del sol:  6:45 - Posta: 17:36 (UTC)
Fase de la lluna: Quart creixent
Mes sinòdic: 11.9, sup. il·luminada: 91.3 %
distància al centre de la terra: 398113.1 km
PM 2.5: 7.0 µg/m3
Mitjana 24h: 7.9 µg/m3
Màxim avui: 13.0 µg/m3 a les 02:56
Radiació solar: 216 W/m2 / Índex UV: 2

Tendència baromètrica: estable
21/02/24  9:43 UTC

 

Web Apps
Meteo_Sant_Martí_de_Canals   Meteoclimatic_geolocalitzat

.
Contestar Contestar Citar Citar  

17  i / ii / Airlinks
 a: 01.11.2023 a les 06:04:45 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738876"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300"><img src="/meteo/estacio.jpg?t=738876"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
Contestar Contestar Citar Citar  

18  SampleSets / SampleSets / Re: Manteniment de teclats
 a: 19.10.2023 a les 07:59:29 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
Un cop les peces netes, només cal tornar-les a fixar introduint les fixacions en els forats de la placa. Feina quasi impossible sense eines, però amb les típiques agulles de "reset" dels mòbils i mòdems és bufar i fe ampolles.
Un cop fet, només resta tornar a muntar tot el conjunt.
Contestar Contestar Citar Citar  

19  SampleSets / SampleSets / Re: Manteniment de teclats
 a: 19.10.2023 a les 07:56:36 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
Els pistonets de grafit, en baixar, estableixen contacte entre les dues parts del circuit imprès.
Contestar Contestar Citar Citar  

20  SampleSets / SampleSets / Re: Manteniment de teclats
 a: 19.10.2023 a les 07:54:58 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
Per a cada nota hi han dues petites peces de grafit que, al ser premudes, fan contacte amb els contactors que hi han a sota. Unes partícules de pols són suficient per a privar d'un bon contacte i fer que la nota falli. És tan senzill com netejar-les amb un pinzell.
Contestar Contestar Citar Citar  

21  SampleSets / SampleSets / Re: Manteniment de teclats
 a: 19.10.2023 a les 07:51:58 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
Llavors caldrà treure'n les tires de goma, que van entrades a pressió en uns foradets, amb cura són fàcils de treure (aquí ja fora i girades de cap per avall)
Contestar Contestar Citar Citar  

22  SampleSets / SampleSets / Re: Manteniment de teclats
 a: 19.10.2023 a les 07:48:28 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
Veurem llavors la placa principal amb tots els contactes, que són aquestes peces de goma grises, agrupades per tires. S'hi sol acumular pols amb el temps, que són origen de molts problemes. Caldrà aspirar-ho amb compte per a evitar que alguna part en surti volant.
Contestar Contestar Citar Citar  

23  SampleSets / SampleSets / Re: Manteniment de teclats
 a: 19.10.2023 a les 07:46:40 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
Un cop oberta la carcassa, podrem descaragolar les peces amb les tecles i extreure-les amb compte.
Contestar Contestar Citar Citar  

24  SampleSets / SampleSets / Manteniment de teclats
 a: 19.10.2023 a les 07:42:58 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
Amb els instruments virtuals de vegades usem teclats molt senzills com aquest, on de vegades algunes tecles deixen de funcionar, però que tenen fàcil reparació (sempre que estiguem disposats a fer bricolatge i ens veiem amb cor de desmuntar-lo i tornar-lo a muntar correctament).
Contestar Contestar Citar Citar  

25  SampleSets / SampleSets / Teclats f
 a: 09.10.2023 a les 17:19:53 UTC 
Iniciat per pc | Escrit per pc
Jocs de mostres / Sample sets
format HW1 / MyOrgan / GrandOrgue

Programari recomanat / Suitable software:
MyOrgan
GrandOrgue
Hauptwerk (HW1-import)
Clavitudo Clavitudo_App_Store

Creative_Commons_Attribution-NonCommercial-NoDerivs_3.0_Unported_license +
download_p.png
 
Jocs de  mostres de Pere Casulleras
 
En col·laboració:
 
Museu de la Música de Barcelona
 
Tecnologies ESMUC
 
Els jocs de mostres o samplesets són enregistraments de tots
els sons individuals de totes les notes i registres que un instrument
pot fer, amb les dades addicionals necessàries per a que un
programari els pugui reproduir de manera anàloga a l'original.
Es tracta doncs d'una reproducció virtual que es comporta idealment
com el propi instrument físic.
Tot i necessitar d'un suport informàtic considerable, no es tracta doncs
d'un instrument electrònic sinó de la reproducció de sons naturals controlada
per un giny encarregat d'emular el funcionament del teclat de
l'instrument real, estem per tant davant d'un electròfon híbrid.
 
Per a utilitzar aquests jocs de mostres cal un teclat electrònic connectat a
un ordinador on hi hagi programari que pugui ingerir-los. Un bon programa per
a aquestes mostres és el GrandOrgue, que és
programari lliure, i funciona en tots els sistemes operatius habituals
(Windows, MacIntosh i Linux).
 
Els instruments aquí presentats són exemplars d'accés restringit o àdhuc impossible
pel fet de ser peces úniques, fràgils o fins i tot en estat precari que no permetria
un funcionament normal, i que així són accessibles a tothom qui els vulgui conèixer i
aprofundir en llurs possibilitats musicals i sonores.

<img src="/meteo/estacio.jpg?t=738876"><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="300">
 
                               See in English
 
  
 • Orgue Gerhard Grenzing
      El Papiol 2002

      Orgue_Grenzing_Esmuc_2002

      Escola Superior de Música de Catalunya
      11 registres, 2 teclats i pedal
    
 • Claviorgue Lorenz Hauslaib
      Nürnberg 1590

      Claviorganum_Lorenz_Hauslaib_1590

      Museu de la Música de Barcelona
      Espineta, 4 registres, dos teclats
    
 • Clavicèmbal Christian Zell
      Hamburg 1737

      Clavicembal_Christian_Zell_1737

      Museu de la Música de Barcelona
      1 teclat, dos registres de 13 pams, un de 7, i llaüt
    
 • Orgue de processó
      Aragó segle XVII

      Orgue_de_Processo_Aragones

      Museu de la Música de Barcelona
      15 registres partits, 1 teclat
    
 • Orgue saltiri
      Manresa, 1765

      Orgue_saltiri_1765

      Museu de la Música de Barcelona
      4 registres, 1 teclat de saltiri
    
 • Orgue Manuel Perez Molero
      Segovia 1719

      Orgue_Manuel_Perez_Molero_1719

      Museu de la Música de Barcelona
      13 registres partit, 1 teclat
    
 • Orgue de Santa Maria de Segueró
      Beuda, Alta Garrotxa, Unknown ca. 1800

      Orgue_de_Seguero,_Beuda_ca_1800

      9 registres partits, 1 teclat i pedal
      (Reconstrucció virtual)
 •  
 • Orgue de la Basílica dels Sants Just i Pastor
      Barcelona, ca.1500 - 1904

      Orgue_de_Sants_Just_i_Pastor_Barcelona

    
 • Celesta Mustel
      Paris, ca.1900 - 1950

      Celesta_Mustel_ca_1900-1950

      Museu de la Música de Barcelona
    
 • Harmonium Mustel
      Paris, ca.1900 - 1950

      Harmonium_Mustel_ca_1900-1950

      Museu de la Música de Barcelona
    
 • Clavicèmbal Carl Conrad Fleischer
      Hamburg, 1720

      Clavicembal_Carl_Conrad_Fleischer_1720

      (Reconstrucció virtual)
      Museu de la Música de Barcelona
    
 • Orgue Josep Boscà
     Barcelona, ca. 1700-1720

     6 registres, 1 teclat amb octava curta
      Orgue_Josep_Bosca_ca_1700-1720

      (Reconstrucció virtual)
      Museu de la Música de Barcelona
   
   


  Enllaç de les descàrregues

 •  
   
  .
  Contestar Contestar Citar Citar