Temps clar

Segons les dades de l'estació Meteoclimatic de Rubió (Lleida)
aplicant l'algorisme de Zambretti